czwartek, Maj 24, 2018

Nowoczesny kontener IBC do transportu płynów

0

Płyny wszelkiego rodzaju, od wody począwszy, a na cieczach niebezpiecznych skończywszy, są transportowane na wiele sposobów. Sposobem pośrednim pomiędzy transportem cysternami a butelkami używanymi przez człowieka, są kontenery zwane kontenerami IBC. Służą one do przewożenia cieczy w hurtowych ilościach albo tam, gdzie zużywa się ich duże ilości, albo przed rozlaniem ich do mniejszych pojemników.

Ankiety zarabianie

0

Obecnie sposobów na zarabianie w domu jest bardzo wiele. Jednym z nich jest wypełnianie płatnych ankiet w zamian za pieniądze. Przy wyborze firmy warto zwrócić uwagę na poniższe aspekty:

 • częstotliwość pojawiania się ankiet,
 • ilość dostępnych ankiet oraz ich tematyka,
 • minimalny próg niezbędny do dokonania wypłaty,
 • sposób wypłacania pieniędzy – czy w rachubę wchodzi tylko przelew na np. konto PayPal, czy także na rachunek bankowy itp.,
 • wypłacalność firmy,
 • wiarygodność firmy potwierdzona m.in. opiniami użytkowników.

Zarabianie na płatnych ankietach jest bardzo proste. Dla wielu może wydawać się nieco dziwne, że możesz tak po prostu dostać pieniądze za wypełnianie ankiet za pieniądze, ale jest ku temu dobry powód, aby na tym zarabiać.

ankietyZalety zarabiania na wypełnianiu ankiet

Spośród zalet, jakimi się ona charakteryzuje, wymienia się m.in.:

 • duże zróżnicowanie tematyczne – ankiety można dopasować pod kątem indywidualnych preferencji,
 • elastyczność czasu pracy – sam decydujesz o tym, kiedy zajmujesz się wypełnianiem ankiet, mając przy tym na uwadze swój grafik dnia,
 • brak wymogów odnośnie doświadczenia – nie musisz posiadać specjalistycznych kwalifikacji czy umiejętności, potrzebujesz jedynie tego, o czym jest mowa we wstępie,
 • prostotę – ankiety nie są trudne i skomplikowane, a średni czas przeznaczony na wypełnienie jednej sztuki mieści się w przedziale od kilku do kilkunastu minut,
 • spory wybór firm oferujących płatne ankiety – nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarejestrować się w kilku serwisach.

Wady zarabiania na ankietach

 • na dłuższą metę omawiane zajęcie może okazać się nużące, dlatego warto rozejrzeć się również za innymi sposobami zarabiania przez internet,
 • istnieje ryzyko nie zakwalifikowania się do badania ankietowego z uwagi na nie spełnienie pewnych wymogów – niektóre firmy w takich sytuacjach przyznają użytkownikom punkty, inne zaś nie,
 • są serwisy, gdzie nowe ankiety nie pojawiają się zbyt często.

Polecane serwisy

 1. Toluna- Wyraź swoją opinie i otrzymaj za to gratyfikacje, którą później możesz wypłacić na Paypal, nagrody czy bony podarunkowe.
 2. Opinie.pl –Zebrane punkty w serwisie można zamienić na nagrody lub wypłacić na konto bankowe.
 3. Green Panthera –posiada sporo ankiet i zadań do wykonania oraz atrakcyjny program partnerski.
 4. Myiyo- Średnia wysokość stawek: od 5 zł do 25 zł, w zależności od długości ankiety. Te najtańsze nie zajmują z reguły więcej niż 5 min. Bardzo dużym plusem serwisu jest support w języku polskim oraz duża częstotliwość pojawiania się nowych ankiet.
 5. Imasonline- obowiązuje punktowy system wynagradzania – za jedną ankietę dostaje się od kilku do kilkudziesięciu pkt. Średni czas potrzebny na wypełnienie jednej ankiety wynosi od 10 do 20 min. Jedna ankieta warta jest przecietnie od 35 do 60 pkt – 1 pkt to 0,10 zł. Minimum do wypłaty to 300 pkt. Wynagrodzenie dostępne jest jako: przelew na konto, bony pieniężne Sodexo i nagrody rzeczowe.

Architektura wnętrz studia

0
studia


Kandydat na ten kierunek powinien mieć bardzo specyficzny zestaw predyspozycji. Niewiele osób posiada uzdolnienia matematyczne i plastyczne. Kierunek ten jest świetną propozycją dla utalentowanych, kreatywnych osób, które mają ambicje kształtowania wnętrz architektonicznych. Praca architekta wnętrz polega na kompleksowym opracowaniu projektu wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej, specjalnego przeznaczenia, począwszy od idei koncepcji do realizacji. Kandydat na kierunek architektury wnętrz:

 • Interesować się sztuką,
 • Posiadać zmysł artystyczny,
 • Być wrażliwym na piękno,
 • Posiadać rozwiniętą osobowość, która będzie przejawiać się w realizacjach przyszłych koncepcji projektowych.

architektura wnętrzAbsolwent powinien sprawnie posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki architektonicznej oraz znać język obcy w obowiązującym zakresie na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Co zyskuje absolwent architektury wnętrz

 • wiadomości w zakresie metod i technik projektowych,
 • wiedzę dotycząca materiałów, technologii i konstrukcji ,
 • wiedzę w zakresie dziedzin nauki i sztuki powiązanych z kierunkiem studiów,
 • wiedzę w zakresie współczesnych tendencji w projektowaniu,
 • wiedzą humanistyczną w zakresie historii architektury, sztuki i kultury,
 • wiedzę dotyczącą adaptacji i modernizacji wnętrz,
 • wiedzę w zakresie projektowania ekspozycji, przestrzeni i obiektów wystawienniczych,
 • umiejętność samodzielnego definiowania i podejmowania złożonych zadań projektowych oraz poszukiwania właściwych odpowiedzi i rozwiązań,
 • zdolność wnikliwej obserwacji przestrzeni i samodzielnego poszukiwania źródeł inspiracji, doboru środków wyrazu plastycznego oraz dostosowania technologii i materiałów do własnych zamierzeń,
 • umiejętność analizy projektowej, autorefleksji i zindywidualizowanego podejścia do tematu,
 • umiejętność poruszania się w obszarze złożonych zależności między kulturowym i przestrzennym kontekstem architektonicznym,
 • umiejętność przekazania projektu w czytelny sposób oraz omówienia, opisania i obrony swojej koncepcji,
 • umiejętność pracy w zespole, a także zdolność samodzielnego podejmowania pracy projektowej, organizowania jej kreowania inicjatyw twórczych,
 • zdolność krytycznej samooceny.

Absolwent powinien być przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej. Powinien posiadać umiejętności komunikowania się i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Pracownie architektoniczne
 • Agencje reklamowe
 • Biura projektów
 • Agencje designerskie
 • Własna działalność gospodarcza
 • Firmy budowlano-architektoniczne

Nabyte w wyniku bardzo szerokiego programu studiów kompetencje umożliwiają absolwentom zatrudnienie w wielu instytucjach państwowych związanych z działalnością w obrębie przestrzeni publicznej, miejskiej, planistyczne: tworzenie małej architektury, wnętrz placów i ulic, działalność konserwatorska

Banki polskie

0
Banki polskie

Niewiele jest w Polsce banków, które można nazwać w stu procentach polskimi. Banki w Polsce oceniane są według wiarygodności. Skala ocen agencji ratingowych posiada aktualnie dwadzieścia dwa poziomy, z których najwyższym jest poziom AAA. EuroRating jest największą niezależną agencją ratingową na polskim rynku, która specjalizuje się w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych. To ona sprawdza i nadaje bankom poziomy ratingów kredytowych. Proces nadania ratingu przebiega następująco:

 • banki polskiepodpisanie umowy z podmiotem o nadanie ratingu kredytowego,
 • zdobycie informacji odnośnie ocenianego podmiotu,
 • przeprowadzenie wstępnej analizy ekonomiczno-finansowej,
 • spotkanie analityka ratingowego z przedstawicielami zarządu w siedzibie podmiotu, który podlega ocenie,
 • wykonanie kompletnej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej ocenianego podmiotu,
 • oceny jego ryzyka kredytowego kontrolowanego podmiotu,
 • ustanowienie przez analityka ratingowego propozycji ratingu, a także sporządzenie szczegółowego raportu ratingowego,
 • zatwierdzenie nadania ratingu przez Komitet Ratingowy,
 • oceniany podmiot jest informowany o nadanym ratingu, jednocześnie następuje przekazanie szczegółowego raportu ratingowego.

Ryzyko kredytowe ocenianych banków jest monitorowane w sposób ciągły, natomiast nadane ratingi weryfikowane są co trzy miesiące.

Lista banków działających w polsce

Alior Bank, Bank BPH, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BGŻ BNP Paribas, BGŻOptima, BOŚ Bank, BZ WBK, Citi Handlowy, Credit Agricole, Deutsche Bank, EnveloBank, eurobank, Getin Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Inteligo, Lion’s Bank, mBank, Nest Bank, Orange Finanse, PKO BP, Plus Bank, Raiffeisen Polbank, Santander Consumer Bank, T-Mobile Usługi Bankowe,

Banki, które należą do polski

 1. Bank Pocztowy – To pierwszy w całości polski bank w zestawieniu WP Finanse. W tej chwili 75 procent (minus 10 akcji) udziałów kontroluje Poczta Polska, pozostałe 25 procent (plus 10 akcji) należy do PKO BP.
 2. PKO Bank Polski -uważany jest za największy polski bank, w rzeczywistości jest kontrolowany przez Skarb Państwa wyłącznie 31,39 procentami udziałów w spółce. 5 i 6 procent posiadają otwarte fundusze emerytalne ING oraz Aviva. Z kolei resztę, czyli ponad 56 procent udziałów jest w rękach małych akcjonariuszy.
 3. Getin Noble Bank -akcjonariuszem Getin Noble Bank jest Leszek Czarnecki – sam posiada 9,99 procent akcji, jednak aż 38,18 procent akcji utrzymuje kontrolowany przez niego LC Corp S.A. Getin Bank powstał z Górnośląskiego Banku Gospodarczego. Zmiana nazwy nastąpiła w 2004 roku. W 2010 roku Getin połączył się z Noble Bank i stworzył w ten sposób jedną instytucję – Getin Noble Bank. Z usług banku korzystają ponad 2 miliony Polaków.
 4. Bank Ochrony Środowiska -polski bank, który kontrolowany jest pośrednio przez Skarb Państwa. 56,62 procent udziałów ma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ING Otwarty Fundusz Emerytalny kontroluje z kolei 5 procent udziałów.

Copywriter zarobki

0
Copywriter zarobki


Copywriter to inaczej “tekściarz”, który pisze artykuły na wskazany temat, opisy produktów, tworzy hasła marketingowe  i głównie zajmuje się słowem pisanym pod kątem działań marketingowych. By znaleźć odpowiednią drogę do odbiorcy, potrzebne są nieskrępowana wyobraźnia i umiejętność pisania czy wielopoziomowa intuicja, a w niektórych sytuacjach również szczęście.

Zadania copywritera

Copywriter zarobkiDobry copywriter powinien potrafić sprawnie i dużo pisać oraz mieć łatwość w tworzeniu chwytliwych tekstów. Komunikaty tworzone przez copywritera muszą być czytelne i kreatywne. Wiedza z zakresu marketingu oraz SEO będzie dodatkowym atutem w tym zawodzie. Duże znaczenie ma doswiadczenie i styl copywritera. Do podstawowych działań copywritera należy:

 • opracowanie tekstów reklamowych – np. scenariuszy reklam i filmów reklamowych, sloganów, ulotek, zaproszeń, czy katalogów marketingowych,
 • praca nad strategią marketingową firmy, opracowanie działań reklamowych, proponowanie nowych założeń realizacyjnych,
 • nadzór nad tekstem – copywriter sprawdza czy słowo pisane zostało użyte prawidłowo i w założonym znaczeniu.

Od czego zależą płace copywriterów

Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ czynniki takie jak:

 • wielkość firmy,
 • kapitał firmy,
 • wykształcenie,
 • staż pracy,
 • region zatrudnienia.

Zarobki copywriterów

Miesięczne zarobki copywritera wynoszą od 1000/1500 zł netto do nawet 4000 zł na rękę. Praca kreatywna jest dobrze płatna, dlatego dobry copywriter nie powinien narzekać na zarobki. Copywriter w średniej wielkości agencji może zarobić ok. 8 tys., a taki który pracuje w sieciowej – od 11 do nawet 15 tys. zł. Zarobki jak w każdej branży mogą się drastycznie różnić i często są zależne od miejsca w którym wykonuje się zawód. Spotyka się Seo Copywriterów, którzy zarabiają kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt zł za krótki tekst, a czasami jeszcze więcej. Zazwyczaj decydują się na założenie własnej działalności i promocję swoich usług seo copywritingu do zainteresowanych klientów. Dla nich liczy się nie ilość wykonanych tekstów, ale przede wszystkich ich jakość.

Wysokość wynagrodzenia za pracę copywritera różni się ze względu na:

 • miejsce pracy,
 • płeć,
 • doświadczenie,
 • wykształcenie,
 • wielkość firmy,
 • rodzaj umowy.

Benefity, premie, rodzaje umów

 • około 60% osób na stanowisku copywritera nie otrzymuje premii
 • najczęstszymi benefitami na stanowisku tekściarza są: bilety na wydarzenia kulturalne, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia na życie,
 • najczęstszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę, natomiast warto zaznaczyć, że bardzo często copywriterzy są wolnymi strzelcami (freelancerami) i pracują we własnych firmach
 • w tej profesji nie dominuje jedna płeć, zarówno kobiety, jak i mężczyźni wybierają zawód copywritera,
 • niezaprzeczalnym atutem pracy tekściarza jest możliwość pracy zdalnej.

Copywriterzy często są freelancerami. Mogą pracować na zlecenia agencji reklamowych. Bywają także zatrudniani na etat do pisania tekstów dla konkrektnych firm.

Darmowe konta

0
Darmowe konta


Określenie „Darmowe konto bez opłat” dotyczy kont pozbawionych prowizji za najczęściej wykonywane czynności przez samego użytkownika konta – jak na przykład przelewy, wydanie karty, wypłaty z bankomatu oraz czynności związane z utrzymaniem konta. Bardzo popularnym warunkiem braku prowizji np. za prowadzenie rachunku jest wymóg miesięcznych wpływów na określoną kwotę lub przelewania na konto wypłaty, emerytury lub renty. Porównanie bankowych rachunków osobistych ROR, obejmuje najważniejsze cechy kont decydujące o miesięcznym koszcie użytkowania, takie jak:

 • kontoKonto – miesięczna opłata za prowadzenie konta,
 • Przelewy – prowizje za przelewy krajowe do innych w banków, wykonywane przez internet,
 • Karta – miesięczne opłaty za użytkowanie karty bankomatowej wraz z warunkami ewentualnego z niej zwolnienia,
 • Bankomaty darmowe – lista sieci bankomatów, z których wypłata gotówki jest darmowa.

Darmowe konta osobiste

Dzięki umowie zawartej z określonym bankiem klient może zaoszczędzić zdecydowanie więcej pieniędzy, co sprawia, że oferta, na którą zdecydował się przedstawia się z jego punktu widzenia jeszcze atrakcyjniej.

 1. Nest Konto – Nest Bank- zapewnia wszystkie podstawowe usługi za darmo, obsługę w oddziałach oraz ciekawe rozwiązania oszczędnościowe (Lokata Witaj na 4% oraz konto oszczędnościowe z premią za regularne oszczędzanie).
 2. Konto Idealne – Idea Bank- zapewnia większość usług za darmo, jednocześnie udostępniając możliwość obsługi w placówkach stacjonarnych. W porównaniu do Nest Banku, Idea Bank umożliwia swoim klientom wykonanie dwóch darmowych przelewów natychmiastowych.
 3. Konto Osobiste – Orange Finanse- prowadzenie konta, obsługa karty debetowej, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce oraz przelewy internetowe są bezwarunkowo bezpłatne.

Darmowe nie tylko konto, darmowa karta

Bank nie może naliczać opłat ani za jego prowadzenie, ani za wydaną do niego kartę.

 • za transakcje transgraniczne, czyli np. wypłatę pieniędzy z zagranicznego bankomatu
 • za szóstą i kolejne w miesiącu wypłaty z bankomatów lub wpłaty do wpłatomatów

Darmowe konta ranking

 1. Nest Bank-
 • Otwarcie i prowadzenie konta – 0zł
 • Przelew krajowy – 0zł
 • Wydanie i używanie karty płatniczej – 0zł
 • Realizacja zlecenia stałego – 0zł
 1. Idea Bank-
 • Brak opłat za prowadzenie
 • Brak opłat za kartę
 • Brak opłat za zlecenia stałe i polecenia zapłaty
 • Darmowe przelewy internetowe
 1. BGŻ BNP Paribas
 • Brak opłat za prowadzenie – bez warunków
 • Brak opłat za wydanie i obsługę karty – bez warunków)
 • Darmowe przelewy internetowe i mobilne
 • Darmowe wpłatomaty własne
 • Darmowe zlecenia stałe i polecenia zapłaty
 1. PKO BP- nie zapłacimy prowizji za popularne czynności bankowe i za prowadzenie konta. Jeśli chodzi o kartę to jest również darmowa, jeżeli w miesiącu wykonamy transakcje bezgotówkowe na min. 100 zł.
 2. mBank– bank nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku i przelewy, jednak wprowadził już jakiś czas temu opłatę za kartę, której nie pobiera pod warunkiem wykonania 5 transakcji w miesiącu kartą na dowolną kwotę.

Dobry kredyt

0
dobry kredyt

Banki przede wszystkim biorą pod uwagę wysokość i regularność naszych dochodów oraz ich źródło. Analizując nasze aktualne zobowiązania jak kredyty, karty kredytowe, limity debetowe itp. instytucje finansowe przewidują, czy klient będzie w stanie regularnie spłacać pożyczony kapitał. Atrakcyjność oferty banku zależy również od wysokości naszego wkładu własnego. Musimy mieć również na uwadze nasz wiek. Banki określają możliwy maksymalny wiek w momencie spłaty kredytu, i jest to najczęściej 70 lat. Starając się zatem o kredyt na 30 lat, nie powinniśmy przekroczyć 40 roku życia. Od tej reguły znajdziemy oczywiście odstępstwa, jednak będą wiązały się z dodatkowym zabezpieczeniem dla banku w postaci ubezpieczeń na życie.

Rodzaje kredytów

dobry kredytW zależności od przedmiotu (celu) kredytu można wyróżnić:

 • Obrotowe, najczęściej krótkoterminowe, przeznaczone na bieżące potrzeby związane z działalności gospodarczą kredytobiorcy. Mogą być udzielane zarówno w rachunku bieżącym jak i kredytowym. Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym są udzielane na różne cele i w związku z przeznaczeniem mogą być tradycyjnie nazywane np. kredytami sezonowymi (np. na zapasy cukru w cukrowniach), kredytami na skup (produktów rolnych), kredytami na należności odbiorców itp.
 • Inwestycyjne, udzielane na dłuższy okres w związku z finansowaniem nakładów gospodarczych, których celem jest stworzenie lub powiększenie zasobów środków trwałych. Kredyty inwestycyjne z reguły są udzielane w rachunku kredytowym.

Spłacanie takich kredytów może odbywać się co miesiąc lub co kwartał. Różne banki stosują tzw. karencję – roczną często – przy spłacaniu kapitału.

Czy warto wziąć dobry kredyt

Znalezienie najtańszego kredytu gotówkowego na własną rękę jest praktycznie niemożliwe z dwóch powodów:

 • Banki nie udostępniają publicznie szczegółowych warunków kredytu online oraz algorytmów ich liczenia
 • Już po 3 złożonych wnioskach kredytowych w bankach, twoje zapytania lądują w BIK, trwale obniżając zdolność kredytową. Wtedy można nie tylko zapomnieć o tanim kredycie ale w ogóle kredytu można nie dostać.

Całkowite koszty kredytu zależeć będą bowiem od długości okresu kredytowania, kwoty jaką pożyczymy czy ewentualnego dobrania dodatkowych produktów bankowych. Kolejność rankingowa określonych ofert kredytowych może się wtedy różnić od tej, gdybyśmy braliśmy pod uwagę jedynie RRSO. Pamiętajmy, że większy koszt kredytu to mniejsze comiesięczne raty do spłacenia. A powinny one być dostosowane do naszej sytuacji finansowej i zawodowej. Podstawową zasadą przy staraniach o kredyt jest unikanie składania wniosków kredytowych w wielu bankach naraz. To obniża ocenę punktową wiarygodności kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej, gromadzącym i udostępniającym informacje na temat zadłużenia oraz historii spłaty dotychczasowych zobowiązań. To bardzo ważne, bo historia kredytowa obok zarobków, formy ich osiągania i wydatków wpływa na naszą ocenę zdolności kredytowej.

Dobry pomysł

0
dobry pomysł

Dobry pomysł to przede wszystkim projekt, który adresowany jest do osób, które mają ciekawe pomysły biznesowe, interesujące wynalazki, patenty i nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Skorzystaj z programu Dobry Pomysł i uzyskaj profesjonalne wsparcie w weryfikacji rynkowej przydatności Twojego projektu, jego rozwoju, a także doradztwo w zakresie założenia spółki czy pozyskania finansowania. „Dobry pomysł” różni się od dotychczasowych instrumentów wsparcia tym, że skierowany jest do osób, które zajmują się działalnością racjonalizatorską i innowacyjną w czasie wolnym lub do tych, które nie mogą liczyć na wsparcie własnych organizacji w rozwijaniu oraz komercjalizowaniu wynalazków i projektów. Do programu mogą zgłosić się studenci, naukowcy, pracownicy firm oraz pozostali pasjonaci techniki i innowacji. Inspiracją do opracowania i uruchomienia programu był systematyczny napływ pism i e-maili wysyłanych do różnych instytucji przez wynalazców i innowatorów, próbujących zainteresować poszczególne resorty i władze regionalne swoimi nowatorskimi pomysłami i rozwiązaniami.

dobry pomysłKto może otrzymać wsparcie?

 • Pełnoletnia osoba fizyczna/zespół osób fizycznych
 • Autor innowacji lub wynalazku, który posiada do niego pełnię praw majątkowych i osobistych
 • Twórca, którego pomysł wpisuje się w ramy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Projekt ma służyć młodym innowacyjnym firmom, innowatorom, wynalazcom w tym, aby swój wstępny pomysł na produkt, biznes, innowację mogli wdrożyć. W ramach programu można uzyskać dostęp do wiedzy i usług pomocnych w weryfikacji pomysłu pod kątem jego rynkowej i komercyjnej przydatności oraz wsparcie przy przygotowaniu projektu do zaprezentowania potencjalnym inwestorom w sposób atrakcyjny biznesowo lub w pozyskaniu dofinansowania w formie grantu.

Etapy działania :Dobrego pomysłu

1. ETAP 1- Zgłoszenie pomysłu przez platformę-
2. ETAP 2- Weryfikacja formalna: 7 dni-
3. ETAP 3- Weryfikacja merytoryczna online: 14 dni
4. ETAP 4-Spotkanie z komisją: 7-30 dni
5. ETAP 5-Zawarcie umowy o świadczenie usług: 14 dni
6. ETAP 6- Usługi analityczne: od 2 do 6 miesięcy

W ramach tego etapu wnioski zgłoszone na platformie Dobry Pomysł zostaną ocenione pod względem formalnym oraz tego, czy zawierają wystarczającą liczbę informacji, aby przejść ocenę merytoryczną. Na podstawie informacji przekazanych w dodatkowych Kartach Oceny Wniosków do kolejnego etapu zakwalifikuje się 120 innowatorów. Każdy z nich będzie miał możliwość prezentacji swojej usługi/innowacji przed komisją i odpowiedzenia na jej pytania. Finaliści otrzymają wsparcie polegające na opracowaniu kompleksowych dokumentów analitycznych zawierających:

 • ocenę pomysłu i jego potencjału,
 • analizę rynków docelowych,
 • strategię komercjalizacji,
 • model biznesowy przygotowany w metodyce Business Model Canvas,
 • określenie celów w metodyce SMART,
 • wycenę lub określenie potencjału przychodowego projektu.

Doradca kredytowy Warszawa

0
doradca kredytowy Warszawa

Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku doradcy kredytowego jest wybranie dla klienta najbardziej korzystnego kredytu z oferty bankowej dostępnej na rynku. Doradca może pracować we własnej, jednoosobowej firmie, może być zatrudniany przez bank albo niezależną firmę doradczą.

Doradca finansowy- studia

doradca kredytowy WarszawaStudia skierowane są dla grona osób, które:

 • chcą doradzać osobom indywidualnym lub przedsiębiorstwom w zakresie inwestowania nadwyżek finansowych, budowy portfeli inwestycyjnych i zarządzaniami nimi,
 • chcą same inwestować swoje pieniądze, kształtować swój portfel inwestycyjny i nim zarządzać
 • pracują w różnego rodzaju instytucjach finansowych i chcą poszerzyć swoją wiedzę z rynku finansowego w celu podwyższenia swoich kwalifikacji i zwiększenia kompetencji
  doradcami w zakresie możliwości inwestowania na rynku finansowym i chcą poszerzyć swoją specjalistyczną wiedzę
 • pracują w przedsiębiorstwach lub innych podmiotach i chcą uzyskać specjalistyczną wiedzę z zakresu inwestowania środków na rynku finansowym

Czym się zajmuje doradca kredytowy

 • Przeprowadzanie rozmów z klientami w celu poznania ich oczekiwań i dokonania wstępnej oceny możliwości finansowych
 • Prezentowanie klientom oferty banku (lub ofert różnych banków w przypadku niezależnych doradców) i udzielanie pomocy w zakresie wyboru produktu najlepiej odpowiadającego ich preferencjom oraz możliwościom
 • Pozyskiwanie nowych klientów i budowanie z nimi satysfakcjonujących relacji
 • Przygotowywanie dokumentów i wniosków, wyjaśnianie zapisów zawartych w dokumentach
 • Pośredniczenie między klientem a bankiem
 • Przekazanie klientowi decyzji (pozytywnej bądź negatywnej) – decyzja jest podejmowana na podstawie dokładnej analizy zdolności kredytowej dokonanej przez analityka finansowego
 • Realizacja planów sprzedażowych
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy

W efekcie, oferta doradcy kredytowego jest rzeczywiście najtańsza, a dodatkowo zawsze bardzo bezpieczna, bo w pakiecie do kredytu dobry doradca kredytowy zaproponuje także skuteczne ubezpieczenie – niezbędny element każdego kredytu mieszkaniowego.

Zarobki

Zarobki doradcy kredytowego w Warszawie są różne. Przede wszystkim są ściśle zależne od skuteczności doradcy. W niektórych firmach obowiązuje system podstawa + prowizja, w innych można liczyć wyłącznie na prowizję. Początki w tym zawodzie mogą być trudne, osoby wytrwałe mogą wypracować zarobki rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Stawki podstawowych wynagrodzeń doradców klienta w największych bankach wynoszą od 3-8 tys. zł brutto. Zależą od banku i od regionu, w którym znajduje się oddział. Im bardziej konkurencyjny rynek pracy, tym wyższe stawki wynagrodzeń. W zależności od miasta doradca klienta detalicznego może zarobić 2,9-3,6 tys. zł brutto. Jeśli ma doświadczenie, to jego podstawowa pensja sięga 5 tys. zł. Do tego dochodzą premie wynoszące około jednej piątej rocznych zarobków.

Gdzie ulokować pieniądze

0
gdzie ulokować pieniądze

Banki oferują kilka produktów oszczędnościowych, na których można bezpiecznie zdeponować oszczędności. Obecnie średnie oprocentowanie lokat bankowych wynosi ok. 1,50 proc. w skali roku. Na rynku oczywiście można znaleźć depozyty oferujące wyższe oprocentowanie, jednak produkty te wymagają od oszczędzających spełnienia szeregu warunków, jak m.in. obowiązek założenia konta, zasilania go odpowiednią kwotą, czy też ulokowania w banku zupełnie nowych środków.

gdzie ulokować pieniądzeLokata bankowa

Zanim założymy lokatę na dłuższy termin, warto zorientować się jak kształtuje się sytuacja w gospodarce. Jeśli rynek spodziewa się cięcia stóp procentowych, warto poszukać jak najwyżej oprocentowanej lokaty o oprocentowaniu stałym i zamrozić tam środki nawet na dłuższy termin.

Lokata bankowa czy konto oszczędnościowe

1. Lokata bankowa – umowa którą podpisujesz z bankiem, na mocy której oddajesz do dyspozycji własne pieniądze na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić Ci kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.

2. Konto oszczędnościowe – jest to konto o podwyższonym oprocentowaniu, które w odróżnieniu od konta osobistego nie służy do regulowania bieżących rachunków, tylko do oszczędzania. Bank obraca Twoimi pieniędzmi a Ty otrzymujesz określony procent.

Obok konta oszczędnościowego i lokat, warto pomyśleć o produktach długoterminowego oszczędzania – obligacjach skarbu państwa, konta emerytalnych IKE i IKZE, a być może nawet o inwestycji w fundusze pieniężne i dłużne, czyli produkty inwestycyjne o niskim ryzyku. Kiedy proste produkty bankowe przestaną nam wystarczać, można pomyśleć o inwestycjach w fundusze. Fundusze inwestycyjne dzielą się na kilka typów zróżnicowanych ze względu na profil ryzyka i potencjalne zyski. Te najbezpieczniejsze przynoszą zysk zbliżony do lokat bankowych.

W co inwestować pieniądze

1. Ujemne lokaty- jest formą umowy z bankiem, na mocy której ten przyjmuje na określony z góry czas kapitał inwestora, a po zakończeniu trwania umowy zwraca kapitał powiększony o zysk z odsetek – a pomniejszony o należny podatek. Wpłaconych na lokatę oszczędności nie można jednak wypłacić przed okresem trwania umowy pod rygorem utraty naliczonych dotychczas odsetek.

2. Obligacje skarbowe- dłużny papier wartościowy emitowany przez rząd. Obligacje skarbowe są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych, które są przedmiotem obrotu na światowych rynkach finansowych.

3. Obligacje korporacyjne- dłużny papier wartościowy, który został wyemitowany przez przedsiębiorstwo na podstawie przepisów ustawy o obligacjach. Obligacje korporacyjne mogą być emitowane jako instrumenty krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe, a zaliczenie do konkretnej kategorii instrumentu zależy od pierwotnego terminu wykupu.

4. Crowdfunding udziałowy- jest coraz częściej wykorzystywany do finansowania nowych projektów biznesowych, tak zwanych start-upów i jest w tym przypadku formą inwestycji.