III Ogólnopolska konferencja naukowa: Bezpieczeństwo energetyczne- rynki surowców i energii

Anna Kokolus, 8 listopada 2013

W imieniu organizatorów zapraszamy na III Ogólnopolską konferencję naukową: Bezpieczeństwo energetyczne- rynki surowców i energii, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 19-20 listopada.

Celem konferencji jest przekazanie wiedzy, wymiana poglądów i dyskusja o charakterze interdyscyplinarnym obejmującym zagadnienia geopolityczne, ekonomiczno-społeczne, logistyczne, techniczne i prawne w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Problematyka:

1. Panel ekonomiczno – społeczny

 • Ropa naftowa – zasoby, produkcja, konsumpcja;
 • Gaz ziemny – zasoby, produkcja, konsumpcja;
 • Węgiel – konsumpcja, produkcja, handel;
 • Energia elektryczna – konsumpcja, produkcja, handel;
 • Energetyka jądrowa, energetyka solarna, elektrownie wiatrowe, energia geotermalna, hydroelektrownie;
 • Rynek surowców energetycznych (giełda, notowania surowców, inwestycje w surowce);
 • Ceny paliw i energii, a kwestie społeczne;
 • Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo socjalne;
 • Materiały rozszczepialne w energetyce;
 • Bezpieczeństwo finansowe w handlu paliwami;
 • Wpływ opłat za CO2 na ceny i konkurencyjność w energetyce;
 • Ekoenergetyka a business;
 • Bezpieczeństwo energetyczne;
 • Energetyczna mapa drogowa Polski do roku 2030 i 2050.


2. Panel geopolityczny – przestrzeń pozaeuropejska

 • Geopolityka i geostrategia surowcowa wybranych państw;
 • Polityka energetyczna w wymiarze regionalnym i makroregionalny:
  • Azja,
  • Afryka,
  • Ameryka Pd i Ameryka Pn,
  • Australia i Oceania,
 • Wojny surowcowe;
 • Polityka państw a polityka koncernów sektora gas&oil;


3. Panel geopolityczny – Europa i Polska

 • Bezpieczeństwo energetyczne UE;
 • Import nośników energii do UE;
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski;

 
4. Panel logistyczny

 • Infrastruktura logistyczna transferu surowców i energii (gazociągi, ropociągi, sieć energetyczna, terminale);
 • Parametryzacja łańcuchów dostaw surowców energetycznych;
 • Zrównoważona logistyka dostaw surowców energetycznych;
 • Zarządzanie ryzykiem dostaw surowców energetycznych ;
 • Bezpieczeństwo i niezawodność dostaw surowców energetycznych;


5. Panel techniczny

 • Technika w służbie bezpieczeństwa;
 • Ekoenergetyka – alternatywne źródła energii, nowe rozwiązania, nowe technologie;
 • Biomasa - potencjał i wykorzystanie;
 • Energy mix – jakie inwestycje są niezbędne w Krajowym systemie energetycznym;
 • Systemy wsparcia dla technologii energetycznych – korzyści i zagrożenia;
 • Optymalna struktura źródeł i nośników energii w Polsce;
 • Perspektywy i szanse rozwoju kogeneracji;
 • Inteligentne sieci oraz efektywność energetyczna – korzyści i bariery;
 • Energetyka prokonsumencka;
 • Ekoenergetyka – alternatywne źródła energii, nowe rozwiązania, nowe technologie;


6. Panel prawny

 • Prawo energetyczne Unii Europejskiej;
 • Regulacje i przepisy dotyczące energii w Polsce;
 • Kradzież energii w świetle prawa karnego;
 • Pobór energii w regulacjach cywilnych;
 • Operatorzy energii uprawnienia i obowiązki;
 • Postępowanie przed URE.

 

Więcej informacji: http://konferencja.fundacjaenergia.pl/

Copyright © 2010 Nowa Politologia. Realizacja: Kuchnia Multimedialna - wszelkie prawa zastrzeżone.
Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów tylko za wyraźną zgodą redakcji serwisu „Nowa Politologia”.