Wyniki wczorajszego konkursu tematycznego portalu

Anna Kokolus, 24 lutego 2015

Dziękujemy wszystkim, którzy udział we wczorajszym konkursie tematycznym Nowej Politologii. A rzecz tyczyła się geoekonomii. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy dwóch zwycięzców: Paweł Ozdoba i Tomasz Lisowski, którzy otrzymują książkę T.G. Grosse „W poszukiwaniu geoekonomii w Europie”.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach! Zwycięzców prosimy o przesłanie danych adresowych na maila: biuro@nowapolitologia.pl

Odpowiedzi na pytania konkursowe:

1.      Co to jest geoekonomia?

To powiązanie celów geopolitycznych z gospodarczymi, przede wszystkim poprzez podporządkowanie instrumentów i polityk gospodarczych priorytetom geostrategicznym. Gospodarka przestaje być traktowana jedynie jako źródło potencjałów geopolitycznych. Staje się dodatkowo ważnym instrumentem osiągania przewag w stosunkach międzynarodowych.

2.      Kiedy powołano i czym miała być Unia Bankowa?

W czerwcu 2012 r. Miała ona obejmować cztery elementy. Pierwszy to wspólny nadzór europejski sprawowany nad wszystkimi bankami przez EBC,. Drugim elementem miał być mechanizm reasekuracji i zorganizowanej upadłości banków stosowany pod kierunkiem instytucji europejskiej. Trzecim byłby specjalny instrument finansowy umożliwiający proces restrukturyzacji, a także wsparcie dla europejskiego sektora bankowego z EMS. Czwarty to harmonizacja narodowych systemów gwarancji depozytów.

3.      Co to jest Komitet Bazylejski?

Komitet Bazylejski Nadzoru Finansowego, zwany też Komitetem Cooka (od nazwiska pierwszego prezesa) zajmuje się opracowywaniem standardów dotyczących międzynarodowego wymiaru działalności banków. Komitet ten powstał pod koniec 1974 roku z inicjatywy prezesów banków centralnych grupy dziesięciu – G10.

4.      Ile procent aktywów polskich należy do zagranicznych grup kapitałowych?

Ponad 65% (*dopuszczane odpowiedzi z ok. 70%)

5.      Co oznacza termin potęga normatywna i proszę podać jej przykład?

Przykładem jest Unia Europejska. Potęga normatywna optuje za pokojowym rozstrzyganiem sporów, zgodnie z ideami Europy jako „mocarstwa niewojskowego”, „miękkiej siły”. Preferuje rozwiązania wielostronne, zgodne z prawem międzynarodowym i uzgodnieniami podjętymi na forum instytucji międzynarodowych. UE nie posiada własnego budżetu wojskowego, a środki przeznaczane na politykę zagraniczną są dość skromne.

6.      Jakie kraje wchodzą w skład grupy G-20?

Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Unia Europejska, Wielka Brytania, Włochy,

7.      Czym był „wąż walutowy”?

tzw. „sake”- był pierwszą próbą wprowadzenia po II wojnie światowej reżimu monetarnego. Został zainicjowany w 1972r. i dotyczył ówczesnych 6 państw Wspólnoty oraz Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji i Norwegii. Powołanie snak’ea było bezpośrednio związane z upadkiem systemu  Bretton Woods. Miał on ustabilizować kursy walutowe. Przyjęto, iż kursy walut narodowych krajów należących do Unii mogą odbiegać tylko o ±2,25% od kursu centralnego. W stosunku do walut krajów nie należących do Europejskiego Systemu Walutowego (w tym dolara amerykańskiego) stosowany jest zbiorowy kurs płynny

8.      W którym roku ostatecznie zakończył się rozpad systemu z Breton Woods?

Ostatecznie system Bretton Woods załamał się w 1973 r. po dewaluacji dolara i wprowadzeniu kursu płynnego

9.      Które z krajów członkowskich Unii Europejskiej nie są w strefie euro?

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Polska, Rumunia, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania.

10.   Proszę wymienić kraje będące w czołówce państw najbardziej innowacyjnych w Unii Europejskiej.

Szwecja, Niemcy, Dania i Finlandia

 

Copyright © 2010 Nowa Politologia. Realizacja: Kuchnia Multimedialna - wszelkie prawa zastrzeżone.
Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów tylko za wyraźną zgodą redakcji serwisu „Nowa Politologia”.