Architektura wnętrz studia

0
82528
studia


Kandydat na ten kierunek powinien mieć bardzo specyficzny zestaw predyspozycji. Niewiele osób posiada uzdolnienia matematyczne i plastyczne. Kierunek ten jest świetną propozycją dla utalentowanych, kreatywnych osób, które mają ambicje kształtowania wnętrz architektonicznych. Praca architekta wnętrz polega na kompleksowym opracowaniu projektu wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej, specjalnego przeznaczenia, począwszy od idei koncepcji do realizacji. Kandydat na kierunek architektury wnętrz:

 • Interesować się sztuką,
 • Posiadać zmysł artystyczny,
 • Być wrażliwym na piękno,
 • Posiadać rozwiniętą osobowość, która będzie przejawiać się w realizacjach przyszłych koncepcji projektowych.

architektura wnętrzAbsolwent powinien sprawnie posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki architektonicznej oraz znać język obcy w obowiązującym zakresie na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Co zyskuje absolwent architektury wnętrz

 • wiadomości w zakresie metod i technik projektowych,
 • wiedzę dotycząca materiałów, technologii i konstrukcji ,
 • wiedzę w zakresie dziedzin nauki i sztuki powiązanych z kierunkiem studiów,
 • wiedzę w zakresie współczesnych tendencji w projektowaniu,
 • wiedzą humanistyczną w zakresie historii architektury, sztuki i kultury,
 • wiedzę dotyczącą adaptacji i modernizacji wnętrz,
 • wiedzę w zakresie projektowania ekspozycji, przestrzeni i obiektów wystawienniczych,
 • umiejętność samodzielnego definiowania i podejmowania złożonych zadań projektowych oraz poszukiwania właściwych odpowiedzi i rozwiązań,
 • zdolność wnikliwej obserwacji przestrzeni i samodzielnego poszukiwania źródeł inspiracji, doboru środków wyrazu plastycznego oraz dostosowania technologii i materiałów do własnych zamierzeń,
 • umiejętność analizy projektowej, autorefleksji i zindywidualizowanego podejścia do tematu,
 • umiejętność poruszania się w obszarze złożonych zależności między kulturowym i przestrzennym kontekstem architektonicznym,
 • umiejętność przekazania projektu w czytelny sposób oraz omówienia, opisania i obrony swojej koncepcji,
 • umiejętność pracy w zespole, a także zdolność samodzielnego podejmowania pracy projektowej, organizowania jej kreowania inicjatyw twórczych,
 • zdolność krytycznej samooceny.

Absolwent powinien być przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej. Powinien posiadać umiejętności komunikowania się i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Pracownie architektoniczne
 • Agencje reklamowe
 • Biura projektów
 • Agencje designerskie
 • Własna działalność gospodarcza
 • Firmy budowlano-architektoniczne

Nabyte w wyniku bardzo szerokiego programu studiów kompetencje umożliwiają absolwentom zatrudnienie w wielu instytucjach państwowych związanych z działalnością w obrębie przestrzeni publicznej, miejskiej, planistyczne: tworzenie małej architektury, wnętrz placów i ulic, działalność konserwatorska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here