Czym jest dozór elektroniczny i w jaki sposób się odbywa?

0
393
dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny, inaczej zwany aresztem domowym, to w wielu przypadkach alternatywne rozwiązanie dla klasycznej kary aresztu. Jest to rodzaj kary pozbawienia wolności, który odbywany jest w miejscu zamieszkania skazanego. Jak to jednak możliwe i jakie obowiązki się z tym wiążą?

W jakich przypadkach może zostać wyznaczony dozór elektroniczny zamiast klasycznej kary pozbawienia wolności?

Dozór elektroniczny jest stosowany wyłącznie w przypadku niektórych skazanych. Aby było możliwe jego uzyskanie, skazany samodzielnie musi złożyć wniosek o taką formę odbywania kary. Jednocześnie powinien wskazać, dlaczego takie rozwiązanie może być korzystne społecznie.

Aby możliwe było uzyskanie zgody na areszt domowy, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

  • orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy;
  • areszt domowy jest wystarczający do osiągnięcia celów kary;
  • skazany ma określone stałe miejsce pobytu, w który może odbywać karę, a co więcej, miejsce to spełnia warunki techniczne, które umożliwiają sprawowanie dozoru elektronicznego;
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące ze skazanym zgadzają się na jego obecność.

Aby uzyskać dozór elektroniczny zamiast klasycznej kary aresztu, warto skontaktować się z adwokatem, który pomoże przygotować wniosek. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie https://krakowscyadwokaci.pl/dozor-elektroniczny-krakowscy-adwokaci/.

Czym jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny nie oznacza, że skazany może robić, co tylko zapragnie. Choć mieszka z rodziną (o ile ją posiada), pełni swoje obowiązki społeczne i zawodowe lub uczestniczy w ważnych dla niego praktykach religijnych, wszystkie jego kroki są skrupulatnie monitorowane. Przez cały czas skazany nosi na sobie specjalną bransoletę wyposażoną w nadajnik, która informuje służby więzienne o położeniu nadzorowanego człowieka.

W ten sposób osoba skazana nie ma możliwości przemieszczenia się poza wyznaczone miejsca. Jeśli jednak zostanie podjęta taka próba, służby więzienne zostaną o tym natychmiast powiadomione. W efekcie może zostać uchylone pozwolenie na dozór poza więzieniem i skazany wróci do tradycyjnej celi.

Kiedy warto złożyć wniosek o odbywanie kary więzienia w miejscu zamieszkania?

Dla wielu osób pobyt w więzieniu jest zbyt trudny ze względów emocjonalnych. Jednocześnie konieczność odbycia kary za popełnione przestępstwa nie podlega dyskusji. W takim przypadku, jeśli skazany zdaje sobie sprawę, jak trudne będzie dla niego przebywanie w zamknięciu, powinien od razu po ogłoszeniu wyroku skazującego zdecydować się na złożenie wniosku o areszt domowy. Oczywiście, wniosek o taką formę odbywania kary pozbawienia wolności można złożyć również w późniejszym czasie, już w trakcie odbywania kary więzienia.

We wniosku powinny znaleźć się podstawowe informacje o skazanym, wyroku, a także miejscu, w którym chciałby odbywać karę ograniczenia wolności. Konieczna jest też argumentacja, dlaczego taka forma odbywania kary będzie korzystniejsza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here