Czym różni się komunikacją alternatywną od wspomagającej?

0
36
Czym różni się komunikacją alternatywną od wspomagającej?
Czym różni się komunikacją alternatywną od wspomagającej?

Czym różni się komunikacja alternatywna od wspomagającej?

Czym różni się komunikacja alternatywna od wspomagającej?

Komunikacja alternatywna i wspomagająca są dwoma różnymi podejściami do wspierania osób z trudnościami w komunikacji. Oba te podejścia mają na celu ułatwienie komunikacji i zapewnienie możliwości wyrażania myśli, uczuć i potrzeb. Jednak istnieją pewne różnice między nimi.

Komunikacja alternatywna

Komunikacja alternatywna odnosi się do metod i narzędzi, które są stosowane przez osoby, które nie mogą korzystać z tradycyjnych środków komunikacji, takich jak mowa. Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, fizycznymi, sensorycznymi lub neurologicznymi mogą korzystać z komunikacji alternatywnej.

Metody komunikacji alternatywnej mogą obejmować:

  • Używanie tabliczek z symbolami lub obrazkami do wskazywania potrzeb i wyrażania myśli.
  • Używanie systemów komunikacji wspomaganej, takich jak tablice komunikacyjne lub komputery z programami do generowania mowy.
  • Używanie języka migowego lub innych form komunikacji niewerbalnej.

Komunikacja alternatywna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i umiejętności osoby. Jej celem jest umożliwienie pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i wyrażanie siebie w sposób, który jest dla danej osoby najbardziej naturalny i skuteczny.

Komunikacja wspomagająca

Komunikacja wspomagająca, znana również jako augmentatywna i alternatywna komunikacja (AAC), odnosi się do metod i narzędzi, które są stosowane jako wsparcie dla osób, które mają trudności w komunikacji werbalnej. Komunikacja wspomagająca jest często stosowana przez osoby z zaburzeniami mowy, takimi jak afazja, autyzm, czy porażenie mózgowe.

Metody komunikacji wspomagającej mogą obejmować:

  • Używanie symboli graficznych lub liter do tworzenia słów i zdań.
  • Używanie specjalnych urządzeń, takich jak tablice komunikacyjne z przyciskami, które generują mowę.
  • Używanie aplikacji na smartfony lub tablety, które umożliwiają generowanie mowy lub pisemne komunikowanie się.

Komunikacja wspomagająca ma na celu ułatwienie komunikacji werbalnej i umożliwienie osobom z trudnościami w mówieniu wyrażanie swoich myśli i potrzeb. Jest to forma wsparcia, która może być stosowana zarówno tymczasowo, jak i długoterminowo, w zależności od potrzeb osoby.

Podsumowanie

Komunikacja alternatywna i wspomagająca są dwoma różnymi podejściami do wspierania osób z trudnościami w komunikacji. Komunikacja alternatywna jest stosowana przez osoby, które nie mogą korzystać z tradycyjnych środków komunikacji, takich jak mowa. Natomiast komunikacja wspomagająca jest stosowana jako wsparcie dla osób, które mają trudności w komunikacji werbalnej. Oba te podejścia mają na celu ułatwienie komunikacji i umożliwienie osobom wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób, który jest dla nich najbardziej odpowiedni.

Komunikacja alternatywna różni się od komunikacji wspomagającej tym, że jest stosowana przez osoby, które nie mogą korzystać z tradycyjnych metod komunikacji, takich jak mowa lub pismo. Komunikacja alternatywna obejmuje różne techniki i narzędzia, takie jak język migowy, komunikatory komputerowe, tablice komunikacyjne czy systemy wzrokowo-słuchowe. Natomiast komunikacja wspomagająca odnosi się do metod i strategii, które wspierają i ułatwiają komunikację osób, które mają trudności w porozumiewaniu się, ale nadal korzystają z tradycyjnych form komunikacji, takich jak mowa i pismo.

Link do strony internetowej SzkolaJutra.pl: https://szkolajutra.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here