Imigranci w Polsce – ilu uchodźców przebywa obecnie w kraju?

0
74591
Imigranci w Polsce

Imigranci w Polsce są tematem dość kontrowersyjnym, jeśli chodzi o prowadzoną politykę, ale też opinię społeczną. W 2017 roku o przyznanie statusu uchodźcy ubiegało się w Polsce około 2,5 tys osób, czyli o ponad połowę mniej niż w 2016 roku. Największą grupę stanowią imigranci z terytorium Federacji Rosyjskiej.

W Polsce o status uchodźcy ubiegają się przede wszystkim obywatele Ukrainy, Czeczenii, Tadżykistanu, ale również objętej konfliktem zbrojnym Syrii, Pakistanu czy Libii. W Polsce chcą legalnie przebywać również Turcy, a także Algierczycy i Egipcjanie. Jak wygląda ich sytuacja w naszym kraju?

Polska wobec imigrantów

Imigranci otrzymują w Polsce status uchodźcy na mocy ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terenie RP z 2003 roku. O legalny pobyt i opiekę państwa może ubiegać się osoba, która decyduje się na wyjazd z własnego kraju z powodu uzasadnionych obaw przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych czy przynależności do określonej grupy społecznej. To zasada, które wynika z konwencji genewskiej.

Polska prezentuje bardzo zachowawczą postawę wobec ludności napływowej z innych krajów, zwłaszcza w obliczu kryzysu imigracyjnego, który dotknął i niemal sparaliżował Europę. Również społeczeństwo nie jest nastawione pozytywnie do zaleceń Unii Europejskiej, odnośnie udzielania pomocy i zapewniania bytu jeszcze większej liczbie imigrantów, mimo że rynek pracy zaczyna doceniać ich jako pracowników.

Imigranci na rynku pracy

Nie ulega wątpliwości, że imigranci mogą wspierać rynek pracy, który dotyka efekt niżu demograficznego ostatnich kilkunastu lat, a co za tym idzie starzenia się społeczeństwa i niskiego przyrostu naturalnego. Dodatkowo wielu młodych Polaków wybrało wyjazd za granicę w poszukiwaniu lepszych zarobków i nie planuje powrotu. W 2017 roku liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce wzrosła o 100%. Generalnie od 2014 roku rośnie liczba osób ubiegających się o zezwolenie na pobyt w naszym kraju. Tylko w 2017 roku o dokumenty uprawniające do pracy ubiegało się niemal 200 tys obcokrajowców, tylko spoza Unii Europejskiej, wśród nich są również uchodźcy.

Wsparcie socjalne dla imigrantów – na jaką pomoc mogą liczyć?

Unia Europejska proponuje wyważoną politykę jeśli chodzi o legalną imigrację, ale stoi na stanowisku zwalczania nielegalnego napływu ludzi z innych państw. Uchodźcy, którzy ubiegają się o opiekę Polski, mogą liczyć na zakwaterowanie i zasiłek socjalny. Oczywiście w trakcie rozpatrywania wniosku, imigranci zwykle przebywają w wyznaczonych do tego ośrodkach, gdzie mają zapewniony dach nad głową, posiłki i niezbędne wyposażenie, gwarantujące normalne warunki mieszkalne. Oczywiście standard lokalu zależy od zamożności danej gminy.

Po nadaniu statusu uchodźcy, państwo gwarantuje roczny udział w programie integracyjnym. Jest to czas, w którym obywatel innego kraju otrzymuje wsparcie socjalne na wynajęcie mieszkania, naukę języka polskiego i codzienne wydatki. Po tym czasie program zakłada, że jest on już w stanie ubiegać się o zatrudnienie. Migracja zarobkowa jest głównym powodem przyjazdu obcokrajowców do rozwijających się krajów Europy.

Czytaj także: Jak PiS przygotowuje się do wyborów samorządowych?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here