Jak działa model TCP IP?

0
40

Jak działa model TCP/IP?

Jak działa model TCP/IP?

Model TCP/IP jest podstawowym protokołem używanym do komunikacji w sieciach komputerowych. Składa się z dwóch głównych protokołów: protokołu kontrolnego transmisji (TCP) i protokołu internetowego (IP). Model ten jest używany do przesyłania danych między różnymi urządzeniami w sieci, takimi jak komputery, routery i serwery.

Warstwy modelu TCP/IP

Model TCP/IP składa się z czterech warstw:

1. Warstwa dostępu do sieci

Warstwa dostępu do sieci jest odpowiedzialna za fizyczne połączenie urządzeń z siecią. W tej warstwie wykorzystywane są różne technologie, takie jak Ethernet, Wi-Fi czy DSL. Protokoły używane w tej warstwie to m.in. Ethernet, Wi-Fi, PPP.

2. Warstwa internetowa

Warstwa internetowa jest odpowiedzialna za przesyłanie danych między różnymi sieciami. W tej warstwie wykorzystywany jest protokół IP, który nadaje adresy IP urządzeniom w sieci. Protokoły używane w tej warstwie to m.in. IP, ICMP, ARP.

3. Warstwa transportowa

Warstwa transportowa jest odpowiedzialna za podział danych na pakiety i ich przesyłanie między urządzeniami. W tej warstwie wykorzystywany jest protokół TCP, który zapewnia niezawodną transmisję danych. Protokoły używane w tej warstwie to m.in. TCP, UDP.

4. Warstwa aplikacji

Warstwa aplikacji jest odpowiedzialna za przesyłanie danych między aplikacjami działającymi na różnych urządzeniach. W tej warstwie wykorzystywane są różne protokoły, takie jak HTTP, FTP czy SMTP. Protokoły używane w tej warstwie to m.in. HTTP, FTP, SMTP.

Jak działa model TCP/IP?

Model TCP/IP działa w sposób hierarchiczny. Dane są podzielone na pakiety w warstwie transportowej i dodawane są do pakietów IP w warstwie internetowej. Następnie pakiety IP są przesyłane przez sieć do docelowego urządzenia. Na docelowym urządzeniu pakiety IP są odbierane i przekazywane do warstwy transportowej, gdzie są odtwarzane w pierwotnej kolejności. Następnie dane są przekazywane do warstwy aplikacji, gdzie są dostarczane do odpowiedniej aplikacji.

Model TCP/IP zapewnia niezawodną transmisję danych poprzez protokół TCP. Protokół ten korzysta z mechanizmów takich jak potwierdzenia odbioru, retransmisje w przypadku utraty pakietów oraz kontrolę przepływu danych. Dzięki temu dane są przesyłane w sposób bezpieczny i niezawodny.

Ważnym aspektem modelu TCP/IP jest również adresowanie IP. Każde urządzenie w sieci otrzymuje unikalny adres IP, który jest wykorzystywany do identyfikacji i lokalizacji urządzenia w sieci. Adresy IP składają się z czterech liczb oddzielonych kropkami, na przykład 192.168.0.1.

Podsumowanie

Model TCP/IP jest podstawowym protokołem używanym do komunikacji w sieciach komputerowych. Składa się z czterech warstw: dostępu do sieci, internetowej, transportowej i aplikacji. Model ten zapewnia niezawodną transmisję danych poprzez protokół TCP oraz wykorzystuje adresowanie IP do identyfikacji urządzeń w sieci. Dzięki temu możliwa jest efektywna komunikacja między różnymi urządzeniami w sieci.

Zapoznaj się z działaniem modelu TCP/IP i dowiedz się więcej na stronie https://www.fragout.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here