Jak liczyć urlop

0
1683
jak liczyć urlop

Wymiar należnego urlopu wypoczynkowego zależy od okresu zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

 • 20 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

jak liczyć urlopDo okresu zatrudnienia wlicza się także okres edukacji w wymiarze:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż – 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż – 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej – 8 lat (także licencjat).

Zasady udzielania urlopu

Obliczając urlop trzeba pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, również w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego na:

pełny etat jest to:

– 208 godzin przy 26 dniach urlopu
– 160 godzin przy 20 dniach urlopu

na pół etatu :

– 104 godziny czyli 26 dni
– 80 godzin przy 20 dniach

Urlopu wypoczynkowego należy udzielać w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającemu liczbie godzin przypadających do przepracowania przez pracownika w danym dniu. W pierwszym roku pracy pracownikowi uprawnionemu do 20-dniowego rocznego wymiaru urlopu będzie przysługiwać 1,66 dnia urlopu po każdym miesiącu pracy. Momentem nabycia prawa do urlopu uzupełniającego jest ostatni dzień okresu uprawniającego do urlopu w niższym wymiarze. Jeżeli pracownik zmienia pracodawcę w trakcie roku kalendarzowego wtedy urlop przysługuje:

u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze; u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:

 • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
 • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Wykształcenie a długość urlopu wypoczynkowego

Do stażu pracy należy wliczyć czas nauki. W przypadku ukończenia:

 • zasadniczej szkoły zawodowej – do stażu pracy dolicz 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – do stażu pracy dolicz 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych – do stażu pracy dolicz 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – do stażu pracy dolicz 4 lata,
 • szkoły policealnej – do stażu pracy dolicz 6 lat,
 • szkoły wyższej – do stażu pracy dolicz 8 lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here