Jak założyć działalność gospodarczą

0
1495
jak założyć działalność gospodarczą

Założenie własnej firmy nie jest tak trudne, jakby się wydawało. Mając dobry biznesplan oraz odpowiedni wkład finansowy, możemy śmiało zarejestrować swoje przedsiębiorstwo i rozpocząć działalność. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przez działalność gospodarczą rozumie się zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

jak założyć działalność gospodarcząJakie są rejestracyjne opłaty za założenie firmy

  • czynny podatnik VAT lub podatnik VAT-UE – 170 zł.
  • za dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych – 110 zł,
  • podmiot wykonujący działalność kantorową – 1087 zł,
  • podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w – zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych – 514 zł,

Zakładanie firmy krok po kroku

1. Biznesplan i wybór rodzaju działalności gospodarczej-Po podjęciu decyzji, jaką formę będzie miała nasza działalność gospodarcza oraz zebraniu wystarczających środków na jej otwarcie, przystępujemy do drugiego kroku – rejestracji firmy poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1.

2. rejestracja firmy i formularz CEIDG-1- do zamieszczonego wniosku CEIDG-1 nasze dane osobowe oraz dane dotyczące zakładanego przedsiębiorstwa. Wniosek CEIDG-1 zawiera:

  • podanie o nadanie numeru NIP
  • wniosek o formę opodatkowania przedsiębiorstwa
  • wniosek o nadanie numeru REGON (dla przedsiębiorstw nie będących spółkami jawnymi)
  • informację o numerze firmowego konta bankowego
  • zgłoszenie płatników składek osób ubezpieczonych

3. Założenie firmowego rachunku bankowego- Niektóre banki do założenia rachunku bankowego wymagają pieczątki firmowej. Warto więc ją wcześniej wyrobić. Powinna zawierać: nazwę firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres firmy, telefon, faks, REGON oraz NIP.

4. Wizyta w urzędzie skarbowym- Do rozpoczęcia działalności gospodarczej potrzebny nam będzie NIP. Musimy też wybrać formę opodatkowania naszego przedsiębiorstwa oraz dokonać rejestracji firmy jako podatnika VAT.

5. Główny Urząd Statystyczny- W Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) uzyskamy 9. numer podmiotu gospodarczego – REGON. Firmy, które nie są przedsiębiorstwami jawnymi, otrzymają numer REGON drogą pocztową w ciągu miesiąca od złożenia wniosku CEIDG-1.

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Zgłoszenie płatników składek – przedsiębiorcy oraz pracowników, następuje po wypełnieniu wniosku CEIDG-1.

7. Państwowa Inspekcja Pracy i sanepid- Osoby, które planują zatrudniać pracowników, muszą udać się do siedziby Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz sanepidu.

8. Uzyskanie koncesji i zezwoleń- przypomina pozwolenia. Różni się od niego tym, że obejmuje tylko pewien zakres prowadzonej działalności.

9. Księgowość- decyzja kto zajmie się prowadzeniem naszej księgowości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here