Jak zarabiać na dywidendach?

0
98598

Niskie stopy procentowe sprawiają, że popularne i uważane za bezpieczne lokaty bankowe nie zapewniają dużego zysku z tytułu odsetek. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na poszukiwanie innych sposobów inwestowania zgromadzonego kapitału. Jednym z nich jest wykupienie akcji różnego rodzaju spółek i zarabianie na dywidendach.

Inwestycje alternatywne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Często wybierane produkty finansowe pozwalające na bezpieczne lokowanie oszczędności są nisko oprocentowane, dlatego trudno o wypracowanie znacznego zysku w tego typu inwestycjach. Nic więc dziwnego, że Polacy zamiast zakładać lokatę lub konto oszczędnościowe w banku, nierzadko wolą kupić mieszkanie do wynajęcia lub inną nieruchomość czy zainwestować w dzieła sztuki, zabytkowe auta albo alkohol. Regularny zysk może przynieść również wypłata dywidend z tytułu posiadanych akcji w różnego rodzaju spółkach.

Jak znaleźć korzystną ofertę?

Poszukując odpowiedniej spółki, której akcje można kupić w celu zarabiania na dywidendach, trzeba uwzględnić szereg czynników. O ewentualnym zysku decydują takie kwestie, jak: pozycja firmy na rynku, osiągane przez nią wyniki finansowe, potencjał branży w jakiej działa i oczywiście – wypłacane przez nią dywidendy. Właściwie podjęta decyzja zapewni większy zysk niż ten możliwy do osiągnięcia w przypadku lokat bankowych. W ubiegłym roku na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych aż 200 spółek wypłaciło dywidendy o średniej stopie wynoszącej 4,33%. Trzeba jednak zaznaczyć, że zdarzały się również spółki oferujące stopę dywidendy przekraczającą 60%, a inwestować można nie tylko w polskie, ale również zagraniczne spółki. Z całą pewnością jest to inwestycja długoterminowa, a im dłuższa, tym mniejsze ryzyko poniesienia strat, ponieważ nawet w przypadku okresów spadkowych następuje po nich wzrost. Do znalezienia korzystnej oferty niezbędna jest specjalistyczna wiedza, dlatego taki sposób zarabiania to propozycja głównie dla doświadczonych inwestorów. Czy tylko dla nich?

Fundusz dywidendowy

Osoby bez doświadczenia w inwestowaniu środków pieniężnych mogą skorzystać z dywidendowych funduszy inwestycyjnych oferowanych np. przez BPH TFI. Dlaczego warto wybrać takie rozwiązanie? Przede wszystkim ze względu na ograniczenie ryzyka związanego z inwestycją. Wpłacone pieniądze zarządzane są przez specjalistów, którzy tworzą portfel inwestycyjny zgodnie ze strategią funduszu, a także na podstawie posiadanej wiedzy, doświadczenia i analizy rynku. Udział w dywidendowym funduszu inwestycyjnym pozwala zarabiać nawet mało doświadczonym inwestorom, którzy nie mają odpowiednich kompetencji do trafnej oceny zmieniającej się na rynku finansowym sytuacji. Mogą oni otrzymywać dywidendy wypłacane z umarzanych jednostek uczestnictwa, albo skorzystać z wariantu, w którym wartość jednostek obniżona zostaje o dywidendy bez ograniczania ich ilości. To drugie rozwiązanie stosowane jest w BPH Dywidendowym. Zgromadzone w ten sposób środki nierzadko traktowane są przez inwestorów jako dodatkowe źródło dochodów, albo odkładane na przyszłość, np. jako zabezpieczenie emerytalne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here