Kiedy stosowana jest nowa solidarna odpowiedzialność w VAT?

0
13489

Solidarna odpowiedzialność w VAT, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, jest nowością w ordynacji podatkowej. W związku z tym wzbudza ona również wiele pytań wśród przedsiębiorców. Kiedy stosuje się nową solidarną odpowiedzialność w VAT?

Czym jest solidarna odpowiedzialność w VAT?

Pojawienie się w polskim prawie solidarnej odpowiedzialności w VAT jest powiązane z wprowadzeniem tak zwanej białej listy podatników VAT. Lista ta obejmuje czynnych podatników VAT.

W przypadku, gdy przedsiębiorca będący kupującym dokona wpłaty na konto sprzedającego, którego rachunek nie znajduje się na białej liście podatników, wówczas w stosunku do niego może być zastosowana nowa solidarna odpowiedzialność w VAT. Co to znaczy?

Oznacza to, że może on wtedy opowiadać swoim majątkiem za powstałe u sprzedającego zaległości podatkowe w VAT. Odnoszą się one tej części podatku, która dotyczy konkretnej faktury.

Kiedy stosowane są przepisy nowej solidarnej odpowiedzialności w VAT?

Aby można było zastosować te właśnie przepisy, muszą być spełnione odpowiednie warunki.

Pierwszy z nich to dokonanie wpłaty na rachunek spoza białej listy podatników. Zapłata ta musi być przy tym zapłatą za usługę albo za towar.

Drugi warunek do spełnienia to fakt bycia czynnym podatnikiem VAT przez dostawcę towarów albo usługodawcę. Odpowiedzialność ta nie jest zatem stosowana dla innych przedsiębiorców.

Trzeci warunek określa, że nowa solidarna odpowiedzialność będzie miała miejsce wtedy, gdy z innych przepisów wynika konieczność wpłaty środków za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Gdy zatem zostaną spełnione te właśnie wymogi, wówczas kupujący może narazić się na solidarną odpowiedzialność w VAT.

Solidarna odpowiedzialność w VAT – jak jej uniknąć?

Jeśli zostały spełnione wymienione wyżej warunki, przedsiębiorca może jednak uniknąć odpowiedzialności.

Musi on wtedy złożyć w terminie 3 dni od płatności odpowiednie zawiadomienie (ZAW-NR) do naczelnika właściwego urzędu skarbowego dotyczące dokonania zapłaty na inny rachunek, który nie jest umieszczony na białej liście.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here