Kryminalistyka studia

0
2303
kryminalistyka studia

Kryminalistyka to nauka mająca na celu wykrycie sprawcy poprzez zebranie dowodów związanych z dokonaniem przestępstwa. Kryminologia jest nauką o przestępstwie, sprawcy, zawiera się w niej osobny dział zwany wiktymologią (nauka o ofierze). Kryminalistyka ma za zadanie wykrycie sprawcy tj. zbieranie dowodów związanych z użyciem narzędzi i sposobów dokonania przestępstwa, śladów przestępstwa zostawionych na miejscu zdarzenia, oględzin miejsca zdarzenia, zwłok itd. Kandydaci na studia powinni być ogólnie zorientowani w zagadnieniach z dziedziny polityki, funkcjonowania instytucji związanych z bezpieczeństwem państwa i jego organizacją. Trzeba mieć po prostu ciekawość poznawczą w tym obszarze. Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • podstawy prawa karnego materialnego i procesowego
 • aspekty prawne i kryminalistyczne badania dokumentów
 • badania kryminalistyczne
 • czynności operacyjno-rozpoznawcze i niektóre formy działań taktyczno-kryminalnych
 • wiktymologia
 • wybrane rodzaje przestępczości.

kryminalistyka studiaDla kogo studia kryminalistyczne

Idealnym kandydatem będzie osoba, którą fascynują ludzkie zachowania i psychologia człowieka. Cechy charakteru niezbędne do wykonywania zawodu kryminologa, to spostrzegawczość, umiejętność słuchania i wyciągania wniosków, otwartość oraz pewność siebie. Wśród przedmiotów nauczania na kryminologii znalazły się:

 • Strategie zapobiegania przestępczości
 • Metody badań w kryminologii
 • Bezpieczeństwo i porządek w politykach UE
 • Wymiar sprawiedliwości karnej
 • Zarządzanie ryzykiem w więzieniach, Resocjalizacja w społeczności lokalnej
 • Kryminologia ilościowa
 • Problematyka uzależnień – programy przeciwdziałania
 • Psychopatologia kryminalna
 • Granice praw i wolności człowieka
 • Kryminologia stosowana
 • Etyka służb publicznych
 • Socjologia prawa
 • Metodologia badań społecznych
 • Historia przestępczości i kontroli przestępczości
 • Prawo represyjne. Zagadnienia procesu karnego
 • Wiktymologia

Ogólnym wymogiem stawianym kandydatowi na technika kryminalistyki jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego oraz odpowiedni stan zdrowia. W nauce kryminalistyki wyróżnia się cztery podstawowe dziedziny:

 • taktyka kryminalistyczna
 • technika śledcza
 • strategia kryminalistyczna
 • metodyka kryminalistyczna

Program kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne z toksykologii sądowej oraz technik laboratoryjnych stosowanych w wykrywaniu i dokumentowaniu popełnienia przestępstw. Studenci poznają także czynności operacyjno-rozpoznawcze, wybrane ekspertyzy kryminalistyczne, w tym również niekonwencjonalne metody śledcze (badania poligraficzne, analizatory głosu, hipnoza, radiestezja itp.).

Jaka praca po studiach kryminalistyki

Po takim kierunku studiów, możemy wykazać się:

 • pracując w policji, służbach specjalnych, więziennictwie,
 • w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym,
 • w instytucjach pomocy społecznej,
 • w organach ds. bezpieczeństwa publicznego,
 • w służbach celnych,
 • w firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here