Refinansowanie kredytu

0
2898
refinansowanie kredytu

Refinansowanie kredytu polega na zamianie posiadanego kredytu na nowy, który jest udzielany zazwyczaj na korzystniejszych warunkach. Z kredytu refinansowego korzystają najczęściej osoby, które chcą płacić raty niższe niż dotychczas. Bank, do którego zdecydowaliśmy się przenieść zadłużenie, spłaca nasz dotychczasowy kredyt w całości – w zamian my kontynuujemy spłatę zadłużenia w tym właśnie banku na nowych warunkach. Kredyt refinansowy może okazać się znacznie tańszym rozwiązaniem, niż na przykład dotychczasowo posiadany kredyt hipoteczny.

refinansowanie kredytuFormy kredytu refinansowego

  • Kredyt redyskontowy- Polega na wykupieniu od banków weksli, które wcześniej zostały przedstawione do dyskonta w tych bankach przez podmioty gospodarcze.
  • Kredyt otwarty (celowy)- Bank centralny jest pożyczkodawcą dla banków, które mają szczególne trudności płatnicze – nie posiadają wystarczających środków, by zaspokoić klientów, gdy ci żądają wypłat z depozytów bankowych.
  • Kredyt lombardowy- Jest on więc zabezpieczony (inaczej niż w przypadku kredytu otwartego). Łączne kwoty przyznawanych kredytów są limitowane (mają górne granice przyznawanych kwot) i są krótkoterminowe (od kilku dni do kilku tygodni) i to główny instrument do przezwyciężania krótkookresowej płynności banków komercyjnych.

Kredyty refinansowane w przykładowych bankach

Kredyt refinansowy jest ofertą skierowaną do osób posiadających kredyt hipoteczny (znacznie rzadziej dotyczy to kredytów samochodowych), które chciałyby zmienić warunki kredytowania proponowane przez inny bank. Zmiana warunków kredytowania dotyczy oprocentowania, okresu kredytowania czy waluta. Polega na zaciągnięciu nowego zobowiązania w banku z korzystniejszą ofertą w celu spłaty mniej korzystnego (zaciągniętego wcześniej i spłacanego do tej pory) kredytu hipotecznego.

1. Kredyt refinansowy w Banku Millenium – oferuje kredyt refinansowy, przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku. Dodatkowo można także uzyskać środki na inny cel. Okres kredytowania wynosi od 6 do 35 lat, a minimalna kwota kredytu to 20 000 zł.

2. Kredyt refinansowy w Credit Agricole – oferuje kredyt refinansowy z minimum formalności. Z oferty tej możemy skorzystać, jeśli dotychczasowy kredyt spłacamy co najmniej rok i nie mamy opóźnień w jego spłacie. Okres kredytowania wynosi do 35 lat, a maksymalna wysokość – do 80% wartości nieruchomości.

3. Kredyt refinansowy w PKO BP – oferuje kredyt refinansowy nie tylko na spłatę kredytu mieszkaniowego, lecz także kredytów na inne cele. Spłata kredytu może być rozłożona na 40 lat, a maksymalna kwota określona jest przez 100% wartości nieruchomości, będącej zabezpieczeniem kredytu.

Kiedy warto skorzystać z kredytu refinansowego

Kredyt refinansowy może być opłacalny. Dotyczy to przede wszystkim tych kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązania w momencie wysokich stóp referencyjnych. Warto rozważyć kredyt refinansowy również wtedy, gdy kredytobiorca nie będzie zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów za wcześniejszą spłatę zobowiązania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here