Renta chorobowa

0
1557
renta chorobowa

Gdy choroba uniemożliwia ci wykonywanie pracy, możesz starać się o rentę. By ją otrzymać, musisz spełniać kilka warunków: skompletować dokumenty i złożyć wniosek. Za niezdolną do pracy uznaje się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje jej odzyskania po przekwalifikowaniu. Przyznanie prawa do renty zależy przede wszystkim od wyniku badania przeprowadzonego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

renta chorobowaRenta chorobowa ZUS

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, potocznie nazywanej rentą chorobową, ZUS przyznaje osobie, która spełnia łącznie wszystkie wymienione niżej warunki:

 • została uznana za niezdolną do pracy,
 • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
 • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych, na przykład w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.

Renta chorobowa KRUS

Renta chorobowa KRUS przysługuje rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres wynoszący co najmniej: rok – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku do 20 lat, 2 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat, 3 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat, 4 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat, 5 lat – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 30 lat.

Wysokość renty

Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi:

 • 24 proc. kwoty bazowej (tzw. część socjalna),
 • po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
 • po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych,
 • po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby przewidziany dla kobiet wiek emerytalny.
 • Osoba częściowo niezdolna do pracy otrzyma 75 proc. ustalonej renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy.

Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 880,45 zł, a z tytułu częściowej niezdolności – 675,13 zł. Okres ubezpieczenia wymagany do przyznania tego rodzaju renty uzależniony jest od wieku, w którym staliśmy się niezdolni do pracy. Musisz być więc ubezpieczony:

 • przez rok – jeśli straciłeś tę zdolność jeszcze przed dwudziestką,
 • dwa lata – gdy stało się to między 20, a 22 rokiem życia,
 • trzy lata – w wieku od 22 do 25 lat,
 • cztery lata – w wieku od 25 do 30 lat,
 • minimum pięć lat – gdy masz powyżej 30 lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here