Studia historyczne

0
1622
studia historyczne

Nauka historii to wykłady, ćwiczenia i seminaria. Studenci historii bardzo dużo czytają. Już na pierwszym roku zgłębiają język łaciński, by uzyskać możliwość czytania źródeł historycznych w oryginale. Zajęcia dla pasjonatów tej dziedziny są niezwykle ciekawe, a współczesne narzędzia informatyczne dają możliwość dostępu do tysięcy unikatowych tekstów źródłowych. Wykształcenie humanistyczne jest nadal bardzo cenione na rynku pracy. Obserwacje losów zawodowych absolwentów Historii wykazują, że studia mogą przyczynić się do zbudowania osobowości zdolnej do odnoszenia sukcesów.

studia historyczneRekrutacja na studia historyczne

Podczas rekrutacji na studia historyczne pod uwagę brane są wyniki z matury z historii, języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, ale także geografii czy matematyki. Historia to nie tylko suche, oderwane od siebie daty, fakty i nazwiska, które trzeba „wykuć” na pamięć. Studia historyczne nauczą cię myślenia przyczynowo-skutkowego, wyciągania logicznych wniosków i analizowania procesów społeczno-gospodarczych. Studenci historii muszą wykazywać się umiejętnością logicznego myślenia i łączenia faktów. Poza tym muszą być dobrymi analitykami i świetnie wyciągać wnioski. Bycie historykiem oznacza przede wszystkim karierę naukową. Jeśli student osiąga wysokie wyniki w nauce, po zdaniu egzaminu magisterskiego może rozpocząć studia doktoranckie, osiągnąć tytuł doktora, doktora habilitowanego i tytuł profesora. Ważnym elementem jest znajomość języka obcego, ponieważ część światowej historii zapisana jest po angielsku. Dlatego znajomość tego języka jest absolutną koniecznością.

Kierunki historyczne

Jeśli decydujesz się na studia historyczne to masz do wyboru bardzo wiele różnych kierunków, między innymi:

 • Antiquity and archeology
 • Archaeology
 • Archeologia
 • Etnologia
 • Historia
 • Historia cywilizacji śródziemnomorskiej
 • Historia i kultura Żydów
 • Historia sztuki
 • Historia w przestrzeni publicznej
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła
 • Krajoznawstwo i turystyka historyczna
 • Militarioznawstwo
 • Muzeologia
 • Ochrona dóbr kultury
 • Ochrona dóbr kultury i środowiska
 • Organizacja turystyki historycznej
 • Regionalistyka kulturowa
 • Religioznawstwo
 • Studia historyczno-społeczne
 • Turystyka historyczna
 • Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Po studiach historycznych można szukać pracy w placówkach oświatowych różnych szczebli, instytucjach muzealnych, kulturalnych, ośrodkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów, archiwach i innych instytucjach gromadzących oraz opracowujących dokumenty, placówkach upowszechniających wiedzę o historii dawnej i współczesnej, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego, szkolnictwie z uprawnieniami do nauki historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here