Wzornictwo studia

0
1696
wzornictwo studia

W Polsce wzornictwo wykładane jest na około dwudziestupięciu uczelniach. Studia takie bowiem przygotowują studenta do projektowania produktów i komunikacji wizualnej. Są to zatem studia artystyczne, kładące nacisk na społeczną misję. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną, technikami wspomagającymi projektowanie. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • sztuki użytkowej
 • komunikacji wizualnej
 • wiedzy o człowieku
 • projektowania i realizacji produktu
 • nauk humanistycznych i technicznych

wzornictwo studiaSpecjalności wzornictwa

W ramach kierunku uczelnie oferują przykładowo następujące specjalności:

 • projektowanie produktu
 • projektowanie biżuterii
 • projektowanie mody
 • projektowanie tkaniny, ubioru i kostiumu
 • projektowanie przemysłowe
 • grafika projektowa
 • projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy
 • projektowanie ubioru
 • projektowanie komunikatu graficznego
 • projektowanie witrażu
 • tkanina artystyczna
 • ceramika
 • projektowanie mebla
 • projektowanie sceniczno-kostiumowe
 • projektowanie obuwia
 • wzornictwo ogrodowe
 • sztuka projektowania krajobrazu

Wzornictwo

Wzornictwo jest jednym z najciekawszych i najbardziej kreatywnych kierunków. Jest to wieloznaczny termin odnoszący się do przedmiotów użytkowych i dzieł sztuki mogący oznaczać ich wygląd albo projektowanie. Design można zdefiniować jako „ogół działań o charakterze kreatywnym, dotyczącym projektowania dóbr i usług, których celem jest tworzenie wartości dodanej z perspektywy klienta, firmy oraz w wymiarze całego kraju jego powstawania. KANDYDAT NA WZORNICTWO POWINIEN:

 • Być osobą twórczą i kreatywną,
 • Interesować się światowymi trendami modowymi w projektowaniu ubiorów oraz biżuterii,
 • Posiadać zdolności plastyczne, twórcze myślenie oraz poczucie estetyki.

Pierwsze semestry na Wzornictwie

Wzornictwo to studia, które łączą w sobie elementy nauki sztuk plastycznych i technicznych. Aby kandydować na Wzornictwo należy mieć świadectwo maturalne oraz w zależności od uczelni odpowiednie oceny, które pozwolą zakończyć z sukcesem proces rekrutacyjny. Jako student tego kierunku możesz spodziewać się w swoim planie zajęć przedmiotów z takiego zakresu jak historia sztuki, wzornictwa i kultury; plastyka, techniki wspomagające projektowanie, wiedza o człowieku, wiedza o projektowaniu, wiedza techniczna, podstawy projektowania czy projektowanie wieloaspektowe. Przykładowe przedmioty z programu studiów na kierunku wzornictwo: ergonomia z anatomią, estetyka, historia sztuki, historia wzornictwa, kompozycja brył i płaszczyzn, liternictwo i podstawy typografii, malarskie techniki realizacyjne, malarstwo, podstawy fotografii, reżyseria barwy i przestrzeni, rozważania o kulturze, rysunek, rysunek z elementami anatomii, rzeźba.

Praca po Wzornictwie

 • agencje reklamowe
 • różne gałęzie przemysłu
 • sektor IT
 • moda
 • organizacje promujące kulturę i sztukę

Projektanci zajmujący się wzornictwem są potrzebni w każdej firmie, która nie ogranicza się do sprzedawania ciągle tych samych produktów w tym samym opakowaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here