Banki polskie

0
56581
Banki polskie

Niewiele jest w Polsce banków, które można nazwać w stu procentach polskimi. Banki w Polsce oceniane są według wiarygodności. Skala ocen agencji ratingowych posiada aktualnie dwadzieścia dwa poziomy, z których najwyższym jest poziom AAA. EuroRating jest największą niezależną agencją ratingową na polskim rynku, która specjalizuje się w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych. To ona sprawdza i nadaje bankom poziomy ratingów kredytowych. Proces nadania ratingu przebiega następująco:

 • banki polskiepodpisanie umowy z podmiotem o nadanie ratingu kredytowego,
 • zdobycie informacji odnośnie ocenianego podmiotu,
 • przeprowadzenie wstępnej analizy ekonomiczno-finansowej,
 • spotkanie analityka ratingowego z przedstawicielami zarządu w siedzibie podmiotu, który podlega ocenie,
 • wykonanie kompletnej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej ocenianego podmiotu,
 • oceny jego ryzyka kredytowego kontrolowanego podmiotu,
 • ustanowienie przez analityka ratingowego propozycji ratingu, a także sporządzenie szczegółowego raportu ratingowego,
 • zatwierdzenie nadania ratingu przez Komitet Ratingowy,
 • oceniany podmiot jest informowany o nadanym ratingu, jednocześnie następuje przekazanie szczegółowego raportu ratingowego.

Ryzyko kredytowe ocenianych banków jest monitorowane w sposób ciągły, natomiast nadane ratingi weryfikowane są co trzy miesiące.

Lista banków działających w polsce

Alior Bank, Bank BPH, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BGŻ BNP Paribas, BGŻOptima, BOŚ Bank, BZ WBK, Citi Handlowy, Credit Agricole, Deutsche Bank, EnveloBank, eurobank, Getin Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Inteligo, Lion’s Bank, mBank, Nest Bank, Orange Finanse, PKO BP, Plus Bank, Raiffeisen Polbank, Santander Consumer Bank, T-Mobile Usługi Bankowe,

Banki, które należą do polski

 1. Bank Pocztowy – To pierwszy w całości polski bank w zestawieniu WP Finanse. W tej chwili 75 procent (minus 10 akcji) udziałów kontroluje Poczta Polska, pozostałe 25 procent (plus 10 akcji) należy do PKO BP.
 2. PKO Bank Polski -uważany jest za największy polski bank, w rzeczywistości jest kontrolowany przez Skarb Państwa wyłącznie 31,39 procentami udziałów w spółce. 5 i 6 procent posiadają otwarte fundusze emerytalne ING oraz Aviva. Z kolei resztę, czyli ponad 56 procent udziałów jest w rękach małych akcjonariuszy.
 3. Getin Noble Bank -akcjonariuszem Getin Noble Bank jest Leszek Czarnecki – sam posiada 9,99 procent akcji, jednak aż 38,18 procent akcji utrzymuje kontrolowany przez niego LC Corp S.A. Getin Bank powstał z Górnośląskiego Banku Gospodarczego. Zmiana nazwy nastąpiła w 2004 roku. W 2010 roku Getin połączył się z Noble Bank i stworzył w ten sposób jedną instytucję – Getin Noble Bank. Z usług banku korzystają ponad 2 miliony Polaków.
 4. Bank Ochrony Środowiska -polski bank, który kontrolowany jest pośrednio przez Skarb Państwa. 56,62 procent udziałów ma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ING Otwarty Fundusz Emerytalny kontroluje z kolei 5 procent udziałów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here