Dobry kredyt

0
48725
dobry kredyt

Banki przede wszystkim biorą pod uwagę wysokość i regularność naszych dochodów oraz ich źródło. Analizując nasze aktualne zobowiązania jak kredyty, karty kredytowe, limity debetowe itp. instytucje finansowe przewidują, czy klient będzie w stanie regularnie spłacać pożyczony kapitał. Atrakcyjność oferty banku zależy również od wysokości naszego wkładu własnego. Musimy mieć również na uwadze nasz wiek. Banki określają możliwy maksymalny wiek w momencie spłaty kredytu, i jest to najczęściej 70 lat. Starając się zatem o kredyt na 30 lat, nie powinniśmy przekroczyć 40 roku życia. Od tej reguły znajdziemy oczywiście odstępstwa, jednak będą wiązały się z dodatkowym zabezpieczeniem dla banku w postaci ubezpieczeń na życie.

Rodzaje kredytów

dobry kredytW zależności od przedmiotu (celu) kredytu można wyróżnić:

  • Obrotowe, najczęściej krótkoterminowe, przeznaczone na bieżące potrzeby związane z działalności gospodarczą kredytobiorcy. Mogą być udzielane zarówno w rachunku bieżącym jak i kredytowym. Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym są udzielane na różne cele i w związku z przeznaczeniem mogą być tradycyjnie nazywane np. kredytami sezonowymi (np. na zapasy cukru w cukrowniach), kredytami na skup (produktów rolnych), kredytami na należności odbiorców itp.
  • Inwestycyjne, udzielane na dłuższy okres w związku z finansowaniem nakładów gospodarczych, których celem jest stworzenie lub powiększenie zasobów środków trwałych. Kredyty inwestycyjne z reguły są udzielane w rachunku kredytowym.

Spłacanie takich kredytów może odbywać się co miesiąc lub co kwartał. Różne banki stosują tzw. karencję – roczną często – przy spłacaniu kapitału.

Czy warto wziąć dobry kredyt

Znalezienie najtańszego kredytu gotówkowego na własną rękę jest praktycznie niemożliwe z dwóch powodów:

  • Banki nie udostępniają publicznie szczegółowych warunków kredytu online oraz algorytmów ich liczenia
  • Już po 3 złożonych wnioskach kredytowych w bankach, twoje zapytania lądują w BIK, trwale obniżając zdolność kredytową. Wtedy można nie tylko zapomnieć o tanim kredycie ale w ogóle kredytu można nie dostać.

Całkowite koszty kredytu zależeć będą bowiem od długości okresu kredytowania, kwoty jaką pożyczymy czy ewentualnego dobrania dodatkowych produktów bankowych. Kolejność rankingowa określonych ofert kredytowych może się wtedy różnić od tej, gdybyśmy braliśmy pod uwagę jedynie RRSO. Pamiętajmy, że większy koszt kredytu to mniejsze comiesięczne raty do spłacenia. A powinny one być dostosowane do naszej sytuacji finansowej i zawodowej. Podstawową zasadą przy staraniach o kredyt jest unikanie składania wniosków kredytowych w wielu bankach naraz. To obniża ocenę punktową wiarygodności kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej, gromadzącym i udostępniającym informacje na temat zadłużenia oraz historii spłaty dotychczasowych zobowiązań. To bardzo ważne, bo historia kredytowa obok zarobków, formy ich osiągania i wydatków wpływa na naszą ocenę zdolności kredytowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here