Dobry pomysł

0
21979
dobry pomysł

Dobry pomysł to przede wszystkim projekt, który adresowany jest do osób, które mają ciekawe pomysły biznesowe, interesujące wynalazki, patenty i nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Skorzystaj z programu Dobry Pomysł i uzyskaj profesjonalne wsparcie w weryfikacji rynkowej przydatności Twojego projektu, jego rozwoju, a także doradztwo w zakresie założenia spółki czy pozyskania finansowania. „Dobry pomysł” różni się od dotychczasowych instrumentów wsparcia tym, że skierowany jest do osób, które zajmują się działalnością racjonalizatorską i innowacyjną w czasie wolnym lub do tych, które nie mogą liczyć na wsparcie własnych organizacji w rozwijaniu oraz komercjalizowaniu wynalazków i projektów. Do programu mogą zgłosić się studenci, naukowcy, pracownicy firm oraz pozostali pasjonaci techniki i innowacji. Inspiracją do opracowania i uruchomienia programu był systematyczny napływ pism i e-maili wysyłanych do różnych instytucji przez wynalazców i innowatorów, próbujących zainteresować poszczególne resorty i władze regionalne swoimi nowatorskimi pomysłami i rozwiązaniami.

dobry pomysłKto może otrzymać wsparcie?

  • Pełnoletnia osoba fizyczna/zespół osób fizycznych
  • Autor innowacji lub wynalazku, który posiada do niego pełnię praw majątkowych i osobistych
  • Twórca, którego pomysł wpisuje się w ramy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Projekt ma służyć młodym innowacyjnym firmom, innowatorom, wynalazcom w tym, aby swój wstępny pomysł na produkt, biznes, innowację mogli wdrożyć. W ramach programu można uzyskać dostęp do wiedzy i usług pomocnych w weryfikacji pomysłu pod kątem jego rynkowej i komercyjnej przydatności oraz wsparcie przy przygotowaniu projektu do zaprezentowania potencjalnym inwestorom w sposób atrakcyjny biznesowo lub w pozyskaniu dofinansowania w formie grantu.

Etapy działania :Dobrego pomysłu

1. ETAP 1- Zgłoszenie pomysłu przez platformę-
2. ETAP 2- Weryfikacja formalna: 7 dni-
3. ETAP 3- Weryfikacja merytoryczna online: 14 dni
4. ETAP 4-Spotkanie z komisją: 7-30 dni
5. ETAP 5-Zawarcie umowy o świadczenie usług: 14 dni
6. ETAP 6- Usługi analityczne: od 2 do 6 miesięcy

W ramach tego etapu wnioski zgłoszone na platformie Dobry Pomysł zostaną ocenione pod względem formalnym oraz tego, czy zawierają wystarczającą liczbę informacji, aby przejść ocenę merytoryczną. Na podstawie informacji przekazanych w dodatkowych Kartach Oceny Wniosków do kolejnego etapu zakwalifikuje się 120 innowatorów. Każdy z nich będzie miał możliwość prezentacji swojej usługi/innowacji przed komisją i odpowiedzenia na jej pytania. Finaliści otrzymają wsparcie polegające na opracowaniu kompleksowych dokumentów analitycznych zawierających:

  • ocenę pomysłu i jego potencjału,
  • analizę rynków docelowych,
  • strategię komercjalizacji,
  • model biznesowy przygotowany w metodyce Business Model Canvas,
  • określenie celów w metodyce SMART,
  • wycenę lub określenie potencjału przychodowego projektu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here