Handel zagraniczny studia

0
1782
handel zagraniczny studia

Studia podyplomowe na kierunku Handel zagraniczny w praktyce trwają dwa semestry i mają charakter praktyczny. Plan zajęć kładzie duży nacisk na poszerzenie dotychczasowej wiedzy z obszaru ekonomii oraz marketingu międzynarodowego, prawa handlowego oraz przeprowadzania transakcji handlowych. Dla studentów przygotowano również zajęcia, w trakcie których uzyskają cenne wskazówki, w jaki sposób pozyskiwać dofinansowania z Unii Europejskiej. Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania analiz finansowych oraz strategicznych
 • znajomości zagadnień dotyczących działań marketingowych na arenie międzynarodowej
 • pozyskiwania dodatkowych funduszy z Unii Europejskiej
 • rozumienia przebiegu procesu transakcji handlowych na międzynarodowym rynku
 • znajomości prawa handlowego oraz mechanizmów funkcjonowania różnych rynków

Umiejętności zdobyte na kierunku handel zagraniczny

Zdobędziesz następujące umiejętności:

 • znajomość zasad i przepisów obowiązujących w handlu międzynarodowym i w ramach poszczególnych organizacji międzynarodowych, w tym regulacji unijnych,
  znajomość umów międzynarodowych dotyczących handlu: dwu- i wielostronnych,
 • umiejętność prowadzenia transakcji i rozliczeń w handlu międzynarodowym,
 • umiejętność kierowania procesami handlowymi i logistycznymi,
 • umiejętność negocjowania,
 • umiejętność prowadzenia działań marketingowych i lobbystycznych.

Absolwentów specjalności Handel zagraniczny charakteryzuje nie tylko głęboka wiedza merytoryczna, lecz również dobra znajomość dwóch języków obcych, posługiwanie się wieloma użytkowymi programami komputerowymi, są przygotowani do realizacji indywidualnych i grupowych projektów oraz rozwiązywania problemów pojawiających się w międzynarodowej wymianie handlowej. Program:

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Budowa strategii eksportowej przedsiębiorstwa
 • Marketing międzynarodowy
 • Technika handlu zagranicznego
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Współpraca międzynarodowa z Krajami BRICS
 • Praktyczne aspekty wejścia na rynek niemiecki
 • Praktyczna współpraca z rynkiem azjatyckim
 • Obsługa finansowa handlu zagranicznego
 • Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym
 • Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie

Perspektywy zawodowe

handel zagraniczny studiaUkończenie specjalności Handel zagraniczny i zdobyte kwalifikacje stwarzają realne szanse na znalezienie atrakcyjnej oraz wysoko wynagradzanej pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność eksportowo-importową, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjno-logistycznych, bankach i innych instytucjach finansowych oraz ubezpieczeniowych, czy wpierających biznes międzynarodowy, jak również w agencjach reklamowych, w korporacjach międzynarodowych funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej. Mogą oni również podejmować pracę w instytucjach administracji publicznej, Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych i placówkach dyplomatycznych. Zdobyta wiedza pozwala także na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here