Jak założyć własną firmę

0
1544
jak założyć własną firmę

Zanim założysz swoją firmę powinieneś dobrze przemyśleć jaką formę prawną do jej prowadzenia wybierzesz, ponieważ od formy prawnej zależą koszty rejestracji oraz dalszego funkcjonowania firmy. Najtańsza w rejestracji jest jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna.

jak założyć własną firmęKoszty prowadzenia firmy

1. Opłaty administracyjno – skarbowe- podatki, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) oraz, w niektórych przypadkach wpłaty na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Są to między innymi:

  • Podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
  • Podatek VAT
  • Koszty ZUS
  • Wpłaty na PFRON
  • Dodatkowe opłaty administracyjno – skarbowe

2. Bieżące koszty prowadzenia firmy– przypadkach większych firm należy wziąć pod uwagę zakup licencji, wynajem bądź kupno lokalu, koszty księgowości, koszty zakupu maszyn, urządzeń, komputerów oraz pozostałych niezbędnych materiałów biurowych. Nie należy zapominać również o kosztach związanych z zatrudnieniem pracowników.

Kroku po kroku jak założyć własną firmę

1. Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta- zgłoszenie do ewidencji. Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości. Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna – każdy też wnosi osobno opłatę.

2. Numer REGON w Urzędzie Statystycznym- W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – nadanie numeru statystycznego REGON.

3. Firmowe konto bankowe i pieczątka- Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest założenie konta firmowego powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego Twojego przedsiębiorstwa. Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą.

4. Urząd Skarbowy – NIP i wybór formy opodatkowania- Po pierwsze, musisz dokonać rejestracji NIP. W przypadku 1-osobowej działalności gospodarczej Twój NIP stanie się jednocześnie NIPem Twojej firmy – wypełnić odpowiedni formularz jednak musisz i tak, tyle że numer znasz od razu.

5. Składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS- Potrzebne formularze: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA.

Jeśli nie zatrudniasz pracowników – ten punkt już Cię nie dotyczy.

6. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy- Jeśli przedsiębiorca – pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here