Najniższe wynagrodzenie zasadnicze

0
1699
najniższe wynagrodzenie zasadnicze

Wynagrodzenie zasadnicze jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia – jego podstawą. Jest ono określone stawką miesięczną, godzinową, akordową lub prowizyjną. Każdemu pracownikowi wykonującemu pracę na rzecz pracodawcy, należy się wynagrodzenie. Najważniejszym składnikiem wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze, które Kodek Pracy określa mianem wynagrodzenia podstawowego. Obok wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi wypłacane są:

 • Dodatki i świadczenia obligatoryjne,
 • Nagrody i wyróżnienia.

najniższe wynagrodzenie zasadniczeNajniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało pracownikowi wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracownika wraz z dodatkami i innymi świadczeniami nie może być niższe, niż wynagrodzenie minimalne w gospodarce narodowej, które jest określane co roku przez Ministra Pracy. Wynagrodzenie pracownika ustalane jest przez pracodawcę na podstawie takich czynników jak:

 • zakres odpowiedzialności pracownika,
 • wiedza i umiejętności,
 • inwencja i kreatywność,
 • umiejętności interpersonalne,
 • wymagany wysiłek,
 • wkład w rozwój firmy, udział w wytwarzaniu zysku,
 • wykształcenie,
 • doświadczenie.

Zgodnie z ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym. Do końca 2019 r. zamiast przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana będzie kwota 3,9 tys. zł brutto.

Obowiązkowe i dodatkowe wynagrodzenia zasadnicze

Obowiązkowe składniki wynagrodzenia to między innymi:

 • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie chorobowe, urlopowe, za urlop szkoleniowy itp.),
 • diety za czas podróży służbowych,
 • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej,
 • odprawy emerytalno-rentowe, pośmiertne,
 • odszkodowania.

Dobrowolne składniki wynagrodzenia:

 • premie i nagrody regulaminowe,
 • prowizje,
 • dodatki do wynagrodzenia (stażowe, funkcyjne, za pracę przy komputerze, za dodatkowe umiejętności).

Do obliczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę przyjmowane są wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Nie dotyczy to jednak:

 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • odprawy emerytalno-rentowej oraz
 • nagrody jubileuszowej.

Oznacza to, że zgodna z prawem jest sytuacja, w której wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynikające z samej tylko umowy o pracę jest niższe niż przewidziane na dany rok minimalne wynagrodzenie za pracę. To nie wynagrodzenie zasadnicze pracownika ma wynosić co najmniej minimalne wynagrodzenie, ale suma wszystkich jego składników wynagrodzenia (z wyjątkiem wyżej wymienionych składników i świadczeń).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here