Sprawdź Twój e-PIT przed wysłaniem

0
56124
Sprawdź Twój e-PIT przed wysłaniem

PIT to nic innego, jak podatek dochodowy od osób fizycznych PIT. Jest to bezpośredni dodatek, jaki płacą osoby fizyczne od swoich prywatnych dochodów. Skrótem PIT oznaczane są również formularze udostępniane przez Ministerstwo Finansów, na których składa się deklaracje podatkowe.

Podatek dochodowy jest w Polsce obowiązkowym świadczeniem finansowym na rzecz państwa. Obowiązkiem objęte są wszystkie osoby fizyczne i prawne, w zależności od dochodów.

Podstawą opodatkowania jest roczny dochód podatnika. W tym wypadku dochód rozumie się jako sumę przychodów pomniejszoną o koszt jego uzyskania, czyli dochód na czysto.

Standardową deklarację do tej pory należało złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym do 30 kwietnia każdego roku. Można było dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą lub wysłać drogą elektroniczną. Wypełnienie deklaracji należało jednak w całości do podatnika.

Od tego roku podatkowego sprawa wygląda nieco inaczej, ale zdecydowanie prościej dla obywatela. Wszystko odbywa się drogą internetową i podatek jest już od razu rozliczony przez nasz urząd skarbowy.

Dlaczego warto sprawdzić swój PIT w nowej usłudze Twój e-PIT?

W tym roku Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę Twój e-PIT. Polega ona na tym, że podatnik nie musi sam rozliczać swojego PIT-a. Wystarczy że wejdzie na odpowiednią stronę internetową Ministerstwa Finansów. Musimy podać swoje dane, aby się zalogować. Wymagany będzie numer PESEL, data urodzenia i wybrane dane z deklaracji za poprzedni rok podatkowy oraz z zeznania podatkowego za aktualny rok. Po prawidłowym uzupełnieniu danych logujemy się do usługi.

W usłudze możemy wyświetlić swój PIT, który przygotował za nas Urząd Skarbowy. Możemy uzupełnić dane dotyczące 1% podatku, wpisać numer KRS na który chcemy przekazać nasz procent. Możemy również wskazać sposób zwrotu nadpłaty podatku lub też łatwo zapłacić niedopłatę za pomocą płatności internetowych.

Jeżeli nie zgadzamy się z przygotowanym przez urząd zeznaniem, możemy z niego zrezygnować i rozliczyć się samodzielnie. Jeżeli uważamy, że wszystko jest w porządku wystarczy zatwierdzić przygotowane przez urząd zeznanie. I to wszystko!
Rozliczanie e-PIT przez internet jest dużo prostsze. Nie wymaga naszej ingerencji. Co więcej, jeżeli do 30 kwietnia urząd nie odnotuje żadnej aktywności w naszym zeznaniu podatkowym uzna je za zaakceptowane. W ten sposób podatnicy mogą uniknąć kar za nieterminowe lub niepoprawne rozliczenie. Usługa jest więc dużym udogodnieniem dla podatnika ze strony urzędów i Ministerstwa Finansów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here