Jakimi sprawami zajmuje się prawo spadkowe?

0
47145
Jakimi sprawami zajmuje się prawo spadkowe?

Prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego, a więc podstawowe przepisy regulujące kwestię spadków znajdziecie w kodeksie cywilnym. Dziś wyjaśniamy czym jest prawo spadkowe oraz wymieniamy przykładowe rodzaje spraw, którymi zajmują się prawnicy wyspecjalizowani w spadkach.

Prawo spadkowe reguluje prawa i obowiązki majątkowe po śmierci ich właścicieli. Sądzenie się o spadek, sprawy o zachowek, kwestie długów pospadkowych to postępowania, które mogą dotknąć każdego z nas. Zwłaszcza, że majątkowe prawa i obowiązki zmarłego nie wygasają, lecz z reguły przechodzą na spadkobierców. Nie zdziwi Was więc fakt, że jest duże zapotrzebowanie na prawników specjalizujących się w prawie spadkowym. Poznajcie najbardziej typowe rodzaje spraw z zakresu prawa spadkowego w Polsce. Naszym przewodnikiem będzie Iwo Klisz, adwokat z Wrocławia i specjalista w zakresie prawa spadkowego.

Sprawy o zachowek

Zachowek to rodzaj ochrony spadkobierców, którzy zostali pozbawieni należnych sobie praw do dziedziczenia. Np. zmarły jeszcze za życia sporządził niekorzystny dla nich testament lub przekazał w darowiźnie cały swój majątek: – Wówczas uprawniony do zachowku może żądać zapłaty określonej sumy pieniężnej od osób, które zamiast niego uzyskały prawa do spadku – wyjaśnia Iwo Klisz. Zachowek przysługuje tzw. zstępnym, czyli dzieciom, wnukom, rodzicom i małżonkowi spadkodawcy.

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to formalne potwierdzenie prawa do spadku wydawane przez sąd na wniosek osób takich jak spadkobierca, zapisobierca, wierzyciel spadkodawcy oraz wierzyciel spadkobiorcy. Prawo spadkowe nie określa tego jako obowiązkowego, ale leży to w interesie spadkobiorcy w kilku sytuacjach. Np. jest potrzebne aby wezwać dłużnika spadkodawcy do spłaty należności, aby przerejestrować odziedziczony samochód czy aby sprzedać nieruchomość. Co istotne, stwierdzenie nabycia spadku może przybrać także formę aktu notarialnego. Możliwe jest to tylko w przypadku spadkobierców testamentowych i ustawowych.

Dziedziczenie ustawowe

Jeśli spadkodawca zmarł i nie pozostawił po sobie testamentu, wówczas zostają uruchomione przepisy związane z dziedziczeniem ustawowym. Jest aż pięć grup spadkobierców, a pierwszeństwo dziedziczenia zależy od tego, czy otwarcie spadku nastąpiło po 28 czerwca w 2009 r. czy przed: – W pierwszym przypadku do spadku powołane są osoby z pierwszej grupy. Jeśli w danej grupie nie ma żadnych osób zdolnych do dziedziczenia, to dziedziczą osoby z kolejnej grupy i tak dalej – tłumaczy wrocławski adwokat.

Zgodnie z prawem spadkowym pierwsza grupa to dzieci i małżonek, którzy dziedziczą po równo. Dalej w kolejności są małżonek i rodzice oraz rodzeństwo i ich dzieci. W przypadku braku dzieci i małżonka cały spadek przypada rodzicom spadkodawcy w częściach równych. Trzecia grupa to dziadkowie. Czwarta grupa w kolejności do dziedziczenia ustawowego to dzieci małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. Ostatnia, piąta grupa powoływana do dziedziczenia ustawowego to gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, ale tylko w przypadku, gdy spadkodawca nie ma małżonka, krewnych, dzieci małżonka.

Długi spadkowe – na kogo spadają? Co z podziałem długów?

Prawo spadkowe to niestety także długi spadkowe, które spadają na spadkobiorców. Iwo Klisz zdradza, że sprawy o to, kto ma uregulować długi zmarłego oraz do jakiej kwoty to gro spraw, z którymi zwracają się do niego osoby wpisujące w Google adwokat wrocław. Aż do 2015 roku prawo było tu dość niekorzystne z punktu widzenia spadkobierców. Musieli oni albo zobowiązać się do spłaty długów po zmarłym krewnym, albo odrzucić spadek. Długi spadały wtedy na dalszych krewnych i tak dalej. Obecnie prawo jest nieco łagodniejsze. Spadkobierca może przyjąć spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko co do wartości otrzymanych w spadku aktywów.

Kliknij tu aby dowiedzieć się więcej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here