Praca dla młodych

0
1641
praca dla młodych

Z programu mogą skorzystać absolwenci szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy nie ukończyli 30 lat. Zyskają także pracodawcy, którzy w zamian za zatrudnienie młodej osoby otrzymają dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej wraz ze wszystkimi składkami. Finansowanie tego zatrudnienia ma odbywać się częściowo ze środków budżetu państwa. Całość projektu ma kosztować 3 miliardy złotych, a środki te mają pochodzić z Funduszu Pracy.

praca dla młodychCo zyskuje młody bezrobotny?

  • Możliwość wejścia na rynek pracy,
  • Gwarancję stabilnego zatrudnienie przez 24 miesiące,
  • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

I najważniejsze: firmy biorące udział w programie „Praca dla Młodych” nie mogą zatrudniać na umowach śmieciowych. Młodzi dostaną gwarancję zatrudnienia przez 24 miesiące na umowie o pracę. Pracodawca, który zwolni pracownika nie tylko nie otrzyma dofinansowania, ale będzie musiał zwrócić już otrzymane dofinansowanie. Oczywiście może się zdarzyć, że pracownik sam zrezygnuje. Wówczas na jego miejsce urząd pracy skieruje inną młodą osobę.

Projekt „ Praca dla młodych

Program „Praca dla młodych” adresowany jest do młodych bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oraz do pracodawców lub przedsiębiorców zainteresowanych ich zatrudnieniem. Dla młodych osób szukających pracy i ze znikomym doświadczeniem zawodowym, skorzystanie z oferty stażu może być szansą na podjęcie zatrudnienia. Udział w projekcie ma zapewnić uczestnikowi zdobycie doświadczenia zawodowego w wybranej branży i wartościowego wpisu do CV. Jak wynika z prowadzonych statystyk, zdecydowana większość firm rekrutujących stażystów, oferuje im po zakończeniu stażu możliwość zatrudnienia na umowę o pracę. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników. Dodatkowym bonusem jest udział młodych ludzi w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do ich potrzeb i predyspozycji. Wydaje się, że na opisywanym rozwiązaniu najbardziej skorzystają duże firmy i korporacje, które i tak planują zwiększyć zatrudnienie. Pozyskają finansowaną częściowo przez budżet państwa siłę roboczą. Co prawda niewykwalifikowaną, ale jak pokazał chociaż program staży absolwenckich i z niewykwalifikowanych osób można skorzystać. W mniejszym stopniu korzyści płynące z programu odczują mniejsze zakłady pracy.

Wysokość i okres wsparcia

Pracodawca za zatrudnienie młodej osoby przez rok będzie otrzymywał comiesięczny zwrot w wysokości najniższego wynagrodzenia – 1850 brutto, ok. 1360 zł netto. Przez kolejne 12 miesięcy pracodawca będzie miał obowiązek nadal zatrudniać takiego pracownika, ale już ze swoich środków. Młodzi, którzy zgłoszą się do programu, sami wybiorą pracodawcę. Zachętą do ich zatrudnienia jest dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej (wraz ze wszystkimi składkami i podatkiem) przez pierwszy rok. W zamian firma zobowiąże się do utrzymania miejsca pracy przez co najmniej kolejne 12 miesięcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here